Банкеръ Daily

Свят

Образователните системи не са подготвени за втората вълна, която удря Европа

Евродепутатите призоваха за преодоляване на цифровото разделение в Европа, тъй като пандемията изостри неравенствата в ЕС и затрудни достъпа на мнозина до училищно образование. Резолюцията беше приета в четвъртък с 593 гласа „за“, 58 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“.

Евродепутатите изразяват съжаление за „сериозните различия“ в обучението в целия ЕС по време на ограничителните мерки, като 32 % от учениците в някои държави членки не са имали никакъв достъп до образование в продължение на няколко месеца. Те се опасяват, че това ще намали бъдещите равнища на доходите за цяло едно поколение и ще окаже отрицателно въздействие върху производителността на труда и конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло.

Ето защо преодоляването на цифровото разделение трябва да бъде непосредствена грижа, като Комисията от своя страна трябва да даде приоритет на инвестициите в свързаността и оборудването, по-специално в селските и отдалечените райони, както и на инструктиране и подпомагане на учителите и обучаващите да използват нови технологии.

Увеличаване на инвестициите с цел подготовка за втората вълна

„Много държави все още не са подготвени в контекста на втората вълна, която сега удря Европа. Трябва да се направи повече, за да се гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички и затова трябва да инвестираме в образованието.

Изразяваме дълбоко съжаление, че Съветът предлага съкращения за програмите в подкрепа на образованието и обучението. Отново отправяме призив за утрояване на бюджета на „Еразъм+“. Насърчаваме държавите членки да увеличат значително обществените разходи за образование. Комисията трябва да даде приоритет на инвестициите в образованието в плана за възстановяване“, заяви Виктор Негреску (С&Д, Румъния), от името на комисията по култура и образование на ЕП по време на дебата в пленарна зала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във