Банкеръ Daily

Свят

Обновена европейска програма ще подпомогне бизнеса с милиарди евро

Фондът InvestEU има за цел да осигурява подкрепа на инвеститорите от ЕС чрез интегриране и опростяване на финансирането, използвайки единна схема за бюджетна гаранция.

Миналата седмица евродепутатите от комисиите на ЕП по бюджети  и икономически и парични въпроси обновената програма на ЕС за подкрепа на инвестициите и гарантиране на достъп до финансиране. Тя ще бъде насочена към справяне с пазарните неуспехи, неоптималните инвестиции и инвестиционната разлика в целевите сектори за периода 2021- 2027 г.

Шест са политическите цели, които отразяват ключови приоритети на ЕС. Европейската гаранция от около 91,8 милиарда евро (по текущи цени) се очаква да мобилизира повече от 1 200 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз, като средствата трябва да бъдат разпределени за следните политики.

Подкрепа за платежоспособност: евродепутатите въведоха тази цел отново, тъй като не всички компании имат еднакво ниво на достъп до пазарно финансиране, както и поради това, че някои държави членки може да не разполагат с достатъчно бюджетни средства, за да осигурят адекватна подкрепа на компании, засегнати от кризата с COVID-19. Средствата ще помогнат на засегнатите компании да се възстановят, да бъдат запазени нивата на заетост и да бъдат компенсирани очакваните изкривявания в единния пазар (до около 11 милиарда евро);

Устойчива инфраструктура: инвестиции в областите на устойчив транспорт и пътна безопасност, железопътна и пътна инфраструктура, възобновяема енергия, проекти за обновяване на енергийната ефективност, цифрова свързаност, изследвания за устойчивост на околната среда и климата (до около 20 милиарда евро);

За иновации и цифровизация са определени до около 11 милиарда евро, а за достъп до финансиране предимно за малки и средни предприятия, включително за иновативни и работещи в културния и творческия сектор, както и малки компании със средна капитализация (до 5 милиарда евро);

Социалните инвестиции и умения са до около 6 милиарда евро.  Стратегическа европейска инвестиция: ориентирани към бъдещето инвестиции, включително за здравеопазване, производство на лекарствени продукти и съществено важна инфраструктура, независимо дали е физическа, аналогова или цифрова (до около 31 милиарда евро).

Въпреки многобройните инициативи за справяне със ситуацията, в ЕС все още има значителна разлика в нивата на инвестициите. Фондът InvestEU (част от пакета за многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 - 2027 т. „Бюджет на ЕС за бъдещето“) има за цел да се справи с този проблем.

InvestEU ще обедини различните финансови инструменти на ЕС, които са налични в момента, включително: Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI); инструментите на Механизма за свързване на Европа; специфични механизми по програмата за Конкурентноспособност на Малките и средни предприятия (COSME); както и конкретни гаранции и механизми по програмата за Заетост и социални иновации (EaSI). Всички те заедно ще се възползват от икономии от мащаба и ще разширят модела на плана на Юнкер (т.е. използване на гаранции от бюджета на ЕС за привличане на други инвеститори).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във