Банкеръ Daily

Свят

Новите цели: Чист въздух и изкуствен интелект

Нено Димов откри срещата на министрите на околната среда в НДК.
S 250 ed7be31c 122e 4245 9df3 453cb52956ee
S 250 5b565717 eb2e 4ed8 bdef 615c1d19c3fc

Неформалната среща на министрите по околна среда, началото на амбициозна европейска инициатива за изкуствения интелект, лидерското място на ЕС в света като донор на развиващи се страни, отчет на първата част от българското европредседателство и трудовата мобилност са сред основните теми в седмичния дневен ред на общността. 

Търсят се нови политики за по-чист въздух

Качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране, изменението на климата и защитата на човешкото здраве бяха акцентите на неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда в София на 10 и 11 април. Във форума участваха и представители на Европейската комисия, държавите от Западните Балкани и Европейската асоциация за свободна търговия.

"Категорично настъпи моментът за преосмисляне на наличните подходи за решаване на проблемите, свързани с качеството на въздуха, за преминаване от визии и амбиции към реални действия и конкретни резултати. Ефективните действия за намаляване на въздействието на замърсяването на въздуха изискват дълбоки промени както в политиките, така и в начина на живот и мислене“, каза министър Нено Димов, който откри форума.

Делегатите определиха като ключово условие финансирането на политики за подобряване качеството на въздуха. Според тях една от възможностите е в рамките на дебата за Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2021-2030 г. да се преразгледат начините, по които европейските фондове подпомагат екопроекти. Участниците във форума бяха единодушни, че макар качеството на въздуха в ЕС да се подобрява, са необходими още и спешни действия в тази насока. Също така е необходима  по-добра координация между различните управленски нива и различните икономически сектори, имащи отношение към проблема. 

Друг важен аспект в общата борба за по-чист въздух са и екоиновациите. Но за да бъдат внедрени трябва да бъдат приети нови европейски регулации и финансови механизми. Затова трябва да се работи за по-голямата съгласуваност между взаимосвързаните политики (околна среда, енергетика, селско стопанство, транспорт) и повишаването осведомеността на националните администрации, отговорни за тези сектори.

Обща инициатива за изкуствен интелект

Европейските институции поставиха началото на амбициозна европейска инициатива за изкуствения интелект. На 10 април Европейската комисия  събра министри, представители на държавите от ЕС, промишлеността, академичните среди и гражданското общество, за да насърчи сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блоковите вериги (блокчейн), електронното здравеопазване и иновациите.

 "Целта е укрепване на технологичния и промишлен капацитет на Европа за разработване и приемане на изкуствен интелект. Знаем, че той е важен двигател за растежа и производителността - скорошни проучвания оценяват неговия принос на повече от 14 милиарда евро до 2030 г. за световната икономика. Досега сме инвестирали повече от 1 милиард евро за развитието на изкуствен интелект с намерение за инвестиране на още 1 милиард евро до 2020 г. Пътят, който трябва да следваме, е повече сътрудничество, повече сближаване, повече Европа“, обясни българският еврокомисар Мария Габриел.

Акцент в обсъжданията бе начинът, по който технологичното развитие ще оформи бъдещето на Европа, и изграждането на силен цифров единен пазар, където повишаването на инвестициите и на цифровите умения е от ключово значение.

"Европейците започват вече сами да усещат ползите от цифровия единен пазар. Те вече могат да пътуват в чужбина и да използват любимите си услуги за излъчване онлайн на филми и музика, без да плащат такси за роуминг. Скоро блокирането на географски принцип при пазаруване онлайн ще бъде далечен спомен. След 25 май личните ни данни ще бъдат по-добре защитени“, увери заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип.

През февруари ЕК създаде Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги и ще инвестира около 300 милиона евро в проекти, подпомагащи използването им.  За да извлече полза от многобройните възможности, предлагани от блоковите вериги, и да избегне прилагането на фрагментиран подход,  Еврокомисията даде началото на Европейско партньорство за насърчаване на оперативно съвместими инфраструктури, което ще укрепи сътрудничеството в областта на доверителните цифрови услуги.

ЕС остава най-големият благотворител в света

Европейският съюз остава основен източник на официална помощ за целите на развитието, отпускайки общо 75,7 млрд. евро през 2017 г. Предоставяните от общността помощи представляват 0,5% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Това са изводите от последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Комисията за помощ за развитие.

През изминалата година общо за света помощите за развитие са били 130 млрд. евро – с милиард по-малко от 2016 г. От тях сумата, предоставена от ЕС, представлява 57%. От 2015 г. насам общите помощи на ЕС са нараснали с 7,8 млрд., или 12%, като най-голяма сумата е била през 2016 г. 

"Въпреки че запазваме лидерството си е необходимо да се положат още усилия. Като водещ доставчик на официална помощ за целите на развитието ЕС трябва да показва лидерство и отговорност.  Европейския съвет си поставя като цел увеличаването на средствата до 0,7% от БВП до 2030 г.“, заяви еврокомисарят по международното сътрудничество и развитието Невен Мимица.

През 2017 г. четири държави членки на ЕС са предоставили средства от 0,7% или повече от своя БВП за помощ за развитие – Дания, Люксембург, Швеция и Великобритания. За периода общо 12 страни са увеличили средствата си за помощи за развитие, което представлява сума от 2,4 млрд. евро.

София се готви за среща на върха

За първите три месеца на председателството на Съвета на ЕС България се доказа като достоен, стабилен, отговорен и доверен партньор на ЕС, който успява като председателстващ Съвета на ЕС да балансира сериозни и трудни дебати“. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова на пресконференция. На заседанието на Министерския съвет по-рано, тя представи отчет за свършеното през първата половина на Българското председателство.

"Над 1000 заседания и срещи са проведени в София, Брюксел и Страсбург през първите три месеца на Българското председателство, в които са участвали близо 10 000 делегати. Един от най-големите успехи е провеждането на 64 триалога между Съвета, Комисията и Парламента по важни теми и по тях беше постигнат значителен напредък. Проведени са и 22 заседания на Съвета на ЕС в различни формати, 12 заседания на КОРЕПЕР II, 13 заседания на КОРЕПЕР I, състояли са се и близо 700 заседания на работни групи в Брюксел, у нас са проведени над 100 от събитията в календара“, отчете Павлова.

Голямото предизвикателство в оставащите три месеца е Срещата на върха на лидерите на държавите членки на ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе на 17 май в НДК. Павлова обясни, че амбицията на българското председателство е приемането на Декларация от София, в която подробно да бъдат описани всички инфраструктурни проекти, предвидени за инвестиции в района.

Постигнаха компромис за командироването на работници

Посланиците към ЕС одобриха на 11 април компромисния текст, договорен с Европейския парламент, за преразглеждане на директивата за командироването на работници. Директивата ще бъде окончателно приета на по-късен етап, след като новата мярка бъде гласувана в ЕП.

"С постигнатото  споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги.", заяви социалният министър Бисер Петков, който председателстваше съвета.

Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници).

Facebook logo
Бъдете с нас и във