Банкеръ Daily

Свят

Нелегалните мигранти вече не искат да чуят за Европа

Пристигането през 2015 г. на повече от един милион души, търсещи убежище в ЕС, разкри сериозни слабости в европейската система за даване на убежище. Заради предизвиканата от коронавируса криза мигрантите не искат и да чуят за Европа. В бежанските лагери условията са лоши, правителствата си имат по-важни грижи с овладяване на пандемията и спасяване на икономиките, а правилата за придвижване са строги.

Възможностите за подкрепа на бежанци и мигранти са силно ограничени, а правилата, които трябва да спазват заради пандемията са по-сурови, отколкото в страните, от които идват. 

Търсещите убежище са хора, които отправят официално искане за убежище в чужда страна, тъй като се страхуват, че животът им в родната им страна е в опасност. Бежанците са хора, които имат обоснован страх от преследване по расов, религиозен или политически признак, заради принадлежността си към определена националност или социална група и които са приети и признати за такива от своята страна-домакин. В ЕС условията, на които трябва да отговарят гражданите на други страни, за да им бъде предоставена международна закрила, са уредени с директива.

В момента гражданите на други държави трябва да поискат защита в първата страна от ЕС, в която влизат. С подаването на искането те стават търсещи убежище. Те получават бежански статут или друга форма на международна закрила само след положително решение от властите в съответната страна.

Данни за предоставянето на убежище в ЕС

През 2019 г. страните в ЕС (плюс Норвегия и Швейцария) са получили 714 200 искания за предоставяне на международна закрила. Това е с 13% повече от получените през 2018 г. 634 700 искания. Преди това през 2017 г. исканията са били 728 470, а през 2016 г. - близо 1,3 милиона.

Властите в страните членки са предоставили през 2019 г. закрила на 295 800 души, което показва спад спрямо 333 000 души през 2018 г. и 533 000 души през 2017 г. Около 27% от получилите закрила са били от Сирия, а другите две страни с най-много бежанци са били Афганистан (14%) и Венецуела (13%). Германия е предоставила закрила на над 70% от всички 78 600 сирийски граждани, чиито искания са удовлетворени.

Брой на незаконните пресичания на външните граници на ЕС

Европейската гранична и брегова охрана събира данни за регистрираните от националните власти случаи на незаконно пресичане на външните граници. През 2015 и 2016 г. бяха отчетени 2,3 млн. случая на незаконно пресичане. През 2019 г. случаите на незаконно пресичане на граници спаднаха до 141 846, най-ниското ниво от 2013 г. и спад с 5% спрямо 2018 г..

Един човек може да пресече външни граници повече от веднъж, така че броят на хората, влезли в Европа, е по-нисък от случаите на незаконно пресичане. Въпреки това данните загатват за сериозния натиск, на който са били подложени страните в ЕС. По предварителни данни през 2019 г. на 735 835 души им е отказано преминаване на външните граници на ЕС.

Близо 30 000 души са се опитали да достигнат Европа по море през 2019 г., което е значително под нивото от 2015 г., когато над 1 млн. души предприеха подобни опити. Средиземно море остава един от най-опасните маршрути за мигрантите - през 2019 г. 1 319 души са обявени за загинали или изчезнали, в сравнение с 2 277 души през 2018 г. и 3 139 души през 2017 г.

През първата половина на 2020 г. над 23 000 души са рискували живота си, за да достигнат Европа през Средиземно море, като 248 души се смятат за загинали или изчезнали.
 

Незаконно пребиваващите в Европа

През 2015 г. 2,2 млн. души са били незаконно пребиваващи в ЕС. През 2019 г. броят им е намалял на малко над 650 000 души. Тази категория включва хора, които не са се регистрирали по надлежния ред, или такива, които са напуснали страната, отговаряща за разглеждането на тяхното искане за убежище. Това само по себе си обаче не е причина те да бъдат отпратени от ЕС.
 

Какво мислят европейците за проблема с мигрантите

Миграцията е приоритет на ЕС от няколко години, като са взети редица мерки за овладяване на кризата и за подобряване на системата за даване на убежище. Въпреки всичко според изследване Евробарометър от май 2018 г. 72% от европейците искат ЕС да направи повече по въпросите на миграцията.

Друго изследване Евробарометър от юни 2019 г. показва, че имиграцията е сред петте най-важни фактори, повлияли на начина, по който хората са гласували на европейските избори през май 2019 г., като 34% са мислели за миграцията, когато са гласували.
 

Бюджетни измерения

След миграционната вълна от 2015 г. Европейският съюз значително увеличи средствата, които отпуска за политиките относно мигрантите, даването на убежище и интеграцията. В предстоящите преговори за бюджетната рамка след 2020 г. депутатите призовават за допълнително финансиране в тази област.

Бежанците по света

Броят на хората по света, които са избягали от преследване, конфликти и насилие, е достигнал 79,5 млн. души. Техният брой е приблизително равен на цялото население на Германия. Около 40% от бежанците по света са деца.

Страните, приели най-много бежанци, са Турция, Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия. Само 15% от бежанците по света са настанени в развити страни.
 
Вижте нашата инфографика по-горе за последните данни на Евростат за исканията за убежище в ЕС и прегледайте данните на Агенцията на ООН за бежанците за броя на бежанците в страните от ЕС. Прочетете също така за причините, които карат хората да мигрират.

Facebook logo
Бъдете с нас и във