Банкеръ Daily

Свят

На 29 юни отбелязваме Деня на река Дунав

Изворът на потока Дунав в замъка "Фюрстлих Фюрстембергишес шлос" край Донауешинген

Денят на река Дунав се отбелязва от 2004 г. по инициатива на Международната комисия за опазване на река Дунав.

Дунав е втората по дължина река в Европа  след Волга. Освен това тя е единствената голяма река в Европа, която тече в посока от запад на изток и се влива в Черно море. Дунав е и единствената река в света, която протича през десет държави (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна). Водосборният ѝ басейн обаче се простира освен на териториите на изброените десет държави и на териториите на още девет държави  (Швейцария, Италия, Чехия, Полша, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и Косово). Дължината на река Дунав е  2852 километра. А площта на водосборния й басейн покрива 817 000 кв. километра. В рамките на любопитното. Двете най-големи държави в Европа - Германия и Франция, имат обща територия от 904 476 кв. километра.

Дунав води началото си от платото Баар в планината Шварцвалд (с надморска височина на изворите 1078 м) в Германия, където две по-малки реки- Бригах и Брег, се сливат на 1.4 км от селището Донауешинген и оттам насам реката се нарича Дунав.

Има и по-романтична история за раждането на Дунов. Според нея началото на река Дунав е потокът Дунав, който извира в пределите на замъка "Фюрстлих Фюрстембергишес шлос" край Донауешинген. Този карство извор е каптиран през XVIII век и водата му е отведена чрез тръбопровод под земята на замъка. През 1895 г. Адолф Хеер изгражда скулптурна композиция над кръглия басейн на потока Дунав, която изобразява майка Баар, която сочи пътя на младия Дунав. Няколкостотин метра след извора на потока той се слива с река Бригах, а тя от своя страна след километър и половина се слива с река Брег и дава началото на река Дунав.

Горното течение на реката е до град Виена. В този си участък протича по територията на Германия и Австрия. Тук Дунав е типична планинска река. Средното течение на Дунав обхваща участъка от Виена до пролома Железни врата, като в този си участък реката пресича Среднодунавската равнина и протича по териториите на Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия и Румъния.

Долното течение на река Дунав се простира от пролома Железни врата до устието и в този се участък реката преминава през териториите на Сърбия, България, Ручъния, Молдова и Украйна. В началото тече на югоизток (до Видин), след това на изток (до Силистра), а накрая на север (до Галац) и отново на изток до устието. Тук Дунав е типична равнинна река, като тече през Долнодунавската низина. При вливането си в Черно море река Дунав образува голяма делта (площ 3500 km²), като се разделя на три основни ръкава (гърла) – Килийски, Сулински и Георгиевски. Най-северният – Килийският ръкав, служи за граница между Румъния и Украйна. Средният ръкав – Сулинският, е най-пълноводният и главен плавателен.

Река Дунав е включена в списъка на няколкото най-застрашени реки в света, изготвен за Световния ден на водата през 2007 година.

На бреговете на река Дунав са разположени десетки големи градове, в това число столиците на четири страни: на Австрия – Виена (1.597 млн. жители), на Сърбия – Белград (1.67 млн.), на Унгария – Будапеща (1.702 млн.), на Словакия – Братислава (425 хил. жители). На притока Изар е разположен главният град на Бавария – Мюнхен (1.365 млн. души).

Река Дунав е важен международен воден път. Той е определен от Европейския съюз за трансевропейски транспортен коридор № 7, който минава през десет страни. Дунав става плавателна река, след като приема множество алпийски притоци. Около 30 от нейните 300 притока също са плавателни.

След построяването в Германия на канала Майн-Дунав през 1992 г., реката става част от трансевропейския воден път от Ротердам на Северно море до Сулина на Черно море (3500 км) (през Рейн, чиито приток е Майн).

Река Дунав е дом на много растителни и животински видове. Речното корито е най-голямата заблатена територия в Европа. Тук е най-голямото количество тръстика в целия свят.

Единствено в биосферния резерват "Сребърна" гнезди застрашеният вид птица – къдроглав пеликан.

Facebook logo
Бъдете с нас и във