Банкеръ Daily

Свят

Модата е сред най-големите замърсители на природата

Модната индустрия е отговорна за 10% от световните въглеродни емисии – повече от международните полети и морското корабоплаване взети заедно.

Дрехите, обувките и домакинският текстил са отговорни за замърсяване на водите, емисии на парникови газове и купища отпадъци.  Бързата мода – постоянното предлагане на нови стилове на много ниски цени – доведе до голямо увеличение на количеството произведени и изхвърлени дрехи.

За да се справи с въздействието върху околната среда, европейските институции настояват да се ускори прехода към кръгова икономика.

През март 2020 г. Еврокомисията прие нов план за действие за кръговата икономика, който включва стратегия на ЕС за текстила, целяща развитие на иновациите и стимулиране на повторната употреба в сектора. Очаква се в началото на 2021 г. Парламентът да гласува доклад относно плана за действие за кръговата икономика.

Разхищение на питейна вода

За текстилното производство са нужни много вода и земя за отглеждане на памук и други влакна. Изчислено е, че през 2015 г. световната текстилна и шивашка промишленост е използвала 79 млрд. куб. м. вода, а през 2017 г. нуждите на цялата икономика на ЕС са възлизали на 266 млрд. куб. м. За да се направи само една памучна тениска, са необходими около 2,700 л. прясна вода – това е количеството питейна вода, което човек потребява за 2,5 години.

Текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода в световен мащаб вследствие на продукти за боядисване на платовете и крайна обработка. Според оценките всяка година прането на синтетични материали освобождава около 500 000 тона микрочастици пластмаса в океана.

Прането на синтетични дрехи представлява 35% от освободените в околната среда първични пластмасови микрочастици. Едно зареждане на пералня с дрехи от полиестер може да освободи 700 000 пластмасови микровлакна, които могат да попаднат в хранителната верига.

Счита се, че модната индустрия е отговорна за 10% от световните въглеродни емисии – повече от международните полети и морското корабоплаване взети заедно.

Според Европейската агенция за околна среда през 2017 г. покупките на текстил в ЕС са генерирали около 654 кг. емисии въглероден диоксид на човек.

Начинът, по който хората се освобождават от нежелани дрехи, също се промени – вместо да се даряват, те биват изхвърляни. От 1996 г. насам количеството дрехи, закупени в ЕС на човек, се е увеличило с 40% след рязък спад на цените, който е намалил жизнения цикъл на дрехите. Всяка година европейците употребяват почти 26 кг. и изхвърлят около 11 кг. текстил. Използваните дрехи могат да бъдат изнасяни извън ЕС, но в повечето случаи (87%) се изгарят или депонират. В световен мащаб по-малко от 1% от дрехите се рециклират като облекло, отчасти поради неподходящи технологии.

Мерки за намаляване на текстилните отпадъци в ЕС

Нова стратегия на Брюксел цели да разгледа въпроса за бързата мода и да предостави насоки за постигане на високи нива на разделно събиране на текстилни отпадъци.

Съгласно Директивата относно отпадъците, одобрена от Европейския парламент през 2018 г., до 2025 г. държавите от ЕС ще бъдат задължени да събират текстилните изделия отделно. Новата стратегия на Комисията също включва мерки за подкрепа на повторното използване на материали в производството, справяне с наличието на опасни химикали и насърчаване на потребителите да избират устойчив текстил.

ЕС разполага със своя екомаркировка, която производителите, спазващи екологичните критерии, могат да прилагат за изделията, като така се гарантира ограничена употреба на вредни вещества и намалено замърсяване на водите и въздуха.

Също така ЕС въведе някои мерки за смекчаване на въздействието на текстилните отпадъци върху околната среда. „Хоризонт 2020“ финансира RESYNTEX – проект, който използва химическо рециклиране и би могъл да осигури бизнес модел на кръговата икономика за текстилната промишленост.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във