Банкеръ Weekly

Свят

Младите в ЕС искат да работят за себе си

Евродепутатите призовават медиите да подкрепят равнопоставеността на жените.
S 250 20640ec2 cafc 4d2a b39f 0bf0b49e1f14

Денят на жената, насърчаване на предприемачеството, пътят към обща европейска отбрана, осигуряване на повече средства за фермерите и фокусирането към най-уязвимите региони и граждани в общността са сред основните теми от седмичния дневен ред на европейските институции.

25 държави от ЕС с общи проекти за отбрана

Група от 25 държави от Европейския съюз постигна съгласие за разработване на първите си съвместни проекти в областта на отбраната, в които Великобритания няма да участва. На 6 март военните министри приеха и пътна карта за осъществяване на Постоянното структурирано сътрудничество. Сложилите подписите си под пакта отложиха за края на годината решението дали да се допуснат страни и извън ЕС да се присъединят към общите действия.

Министрите се подписаха под общо 17 съвместни проекта. Сред тях са разработването на европейска бронирана машина за пехотата, подводни противоминни сензори и създаването на европейско медицинско командване. Участието в Постоянното структурно сътрудничество в сферата на отбраната е доброволно. И от общността само Дания, Малта и Великобритания остават извън него.

През лятото на 2017-а европейските лидери се договориха да изработят обвързващи критерии за въпросното взаимодействие. То предполага под егидата на Брюксел държавите да разработват или закупуват съвместно технологии и въоръжение за армиите си. Тогава председателят на Европейския съвет Доналд Туск обяви, че това е историческа стъпка, която ще позволи на ЕС да задълбочи военната си интеграция. Председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер пък бе по-образен. "Това е спящата красавица на Лисабонския договор. Сега принцесата се събуди", каза той. 

 

ЕК предлага повече пари за фермерите

 

Европейската комисия предлага промени в правилата за изплащане на минимални държавни помощи в областта на селското стопанство, известни като de minimis. Ако предложението бъде прието, държавите членки ще изплащат до 25 хил. евро на едно стопанство в период от три години. Сега сумата, която всеки фермер може да получи по тази схема, е 15 хил. евро за същия срок.

Помощта de minimis се изплаща от държавния бюджет, като целта е да подпомага фермерите, най-често в кризисни ситуации, без да се минава през процедури за уведомление на Еврокомисията. В пакета от промени, предлагани сега, освен увеличението на тавана на тези плащания ще бъдат включени и две други правила. Едното е, че един селскостопански отрасъл не може да получи повече от 50% от всички изплащани помощи de minimis през годината. Също така се предвижда създаването на централен регистър за изплатените средства, което цели опростяване на наблюдението при разпределението на помощите.

Обсъждането на предложенията ще продължи до 16 април. Очаква се те да бъдат приети през лятото след обсъждания с националните правителства.

 

Европа се нуждае от масово предприемачество

 

Основно предизвикателство за Европа е създаването на условия, в които да има повече предприемачи. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов при откриването на конференцията, организирана съвместно с Генерална дирекция "Растеж" към Европейската комисия.

"Повече от 40% от младежите в Европейския съюз предпочитат да са самостоятелно заети, отколкото да са наети като служители. Въпреки това през 2016-а само 4.1 % от тях успяват, а това е една трета от дела на всички самонаети на възраст между 15-64 години“, посочи  Караниколов.

Според българския евродепутат Ева Майдел европейските институции могат да спомогнат много за стимулирането на предприемачеството, особено що се отнася до премахване на пречките пред единния пазар и улесняване на достъпа до финансиране.

"Европа има нужда от масово предприемачество, което ще осигури на гражданите висок жизнен стандарт и в бъдеще. Институциите могат да допринесат за това. В Европа само 37% от хората имат предприемаческа нагласа, докато в САЩ процентът е 52. Можем да стимулираме предприемачеството, като от една страна улесним тази 1/3 от населението да развива бизнес, а от друга увеличим броя на тази група“, изтъкна Майдел.

Участниците във форума се обединиха около идеята, че за насърчаване на предприемачеството са необходими административно и информационно подпомагане за създаването на нови фирми, улесняване на прехвърлянето и заздравяването на предприятия, застрашени от фалит, както и подкрепящата роля на различни бизнес организации и фондовете за рисков капитал.

 

Комисар видя подобрение на въздуха  у нас

 

Еврокомисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела похвали страната ни.

"България предприема конкретни мерки за борбата с мръсния въздух. Мога да потвърдя, че след постановяването на решението на Европейския съд срещу нея ние наблюдаваме подобрение и много активно обменяме информация с българските органи. Продължаваме да подкрепяме не само България - имаме решение и за Полша, ще продължаваме да подкрепяме още девет страни, за да сме сигурни, че нашите стандарти за качеството на въздуха са такива, че да са в полза на нашите граждани",  каза Вела на заседание в Брюксел.

Българският екоминистър Нено Димов пък посочи, че България има прогрес в последните шест години, и има градове, които вървят към подобряване на показателите. Той подчерта, че неговото министерство заедно със Софийската община правят съвместни проверки и са наложени санкции за близо 200 хил. лв. за нерегламентирано изгаряне.

До края на март се очаква проект на Световната банка, който ще определи точно мерките, които трябва да бъдат предприети у нас.

 

Уязвимите региони във фокуса на Брюксел

 

Политиките за подкрепа на уязвимите региони и граждани бяха централна тема на заседанието на Европейския икономически и социален комитет, което се проведе на 6 март в София. Основно предизвикателство пред Брюксел ще е преодоляването на регионалните различия в заетостта и безработицата. За да се случи това, трябва да се инвестира в селските и планинските райони.

"Преодоляването на регионалните дисбаланси изисква мобилизиране на значителни институционални и организационни ресурси и прилагането на интегриран подход между отделните политики - икономическа, финансова, данъчна, социална и политика по заетостта", каза по време на конференцията министърът на труда и социалната политика Бисер Петков .

Той подчерта, че не всички граждани могат да бъдат интегрирани на пазара на труда, но на всички, които са физически трудоспособни, следва да бъде предоставена тази възможност.

 

Денят на жената в Европарламента 

 

Тази година Европейският парламент отбелязва 8 март с акцент върху ролята на жените в медиите и в сектора на информационните технологии. Тези сектори са особено конкурентни и влиятелни в Европа и по света. Затова е особено важно равнопоставеното присъствие на дамите, осигуряването на възможности за кариерно развитие и насърчаването им да изберат информационните и комуникационните технологии като своя професия.

Доклад на комисията на парламента по равенство на половете призовава държавите членки и новинарските организации да работят и за равнопоставеност на жените в медиите. Данни, цитирани в доклада, показват, че жените представляват близо 70% от завършващите журналистика и комуникации в ЕС, но само 40% от тях работят в медийния сектор и само 30% заемат ръководни позиции в него. Около 37% от новините са представени от жени, но само в 17% от материалите са цитирани експерти жени.

"Важно е жените да присъстват, да бъдат чувани, да виждаме жени експерти, защото те представят друга гледна точка. Ние трябва да се уверим, че жените не са дискриминирани - нито относно работните места, нито относно заплащането, нито относно надпреварата за заемане на висши позиции“, коментира евродепутатът Михаела Шойдрова (ЕНП, Чехия), която е автор на доклада. 

Текстът, който ще бъде разискван и гласуван в пленарната зала през следващата седмица, подчертава влиянието на медиите в политиката и обществото. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във