Банкеръ Daily

Свят

Международен ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци

Днес отбелязваме Международния ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци.

Датата 29 септември бе определена през 2019 година от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН за инициативата по време на Ковид-19. Глобалната пандемия доведе до осъзнаване на необходимостта от трансформиране и балансиране на начина, по който се произвежда и консумира нашата храна.

Проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна е важна част от политиката на всички страни. Затова е нужно да бъде приложен интегриран подход при разработването на политики, като се предприемат действия на всички нива – глобално, регионално, национално и местно. В тази връзка България предстои да приеме своята Национална програма за превенция и намаляване на загубите на храни с хоризонт 2021-2026 г., която има за цел да инициира дългосрочна политика, свързана с проблемите за разхищението им.

Намаляването на загубите на храна и хранителните отпадъци е от съществено значение в свят, в който броят на хората, засегнати от глад, бавно нараства, а тонове годна за консумация храна се разхищават. Хранителните отпадъци оказват ненужен натиск върху природните ресурси и околната среда. Тяхното намаляване допринася за реализирането на подобрения, насочени към развитие на устойчива, справедлива, здравословна и екологична хранителна система.

Успешното справяне с хранителните отпадъци е трудна задача. Разбирането на проблема и намирането на решения за справянето с него изисква обединяване на усилията на всички.

Анализаторите са единодушни, че предстоят проблеми и с производството на различни хранителни суровини и продукти. Растящите цени на енергоносителите, а в следствие на това и на водата за напояване и на минералните торове, например, повлияват на разходите в селското стопанство и по веригата и в хранително-вкусовата промишленост. Свиващите се доходи на потребителите ще намалят покупките и в магазините, и в ресторантите, което би увиличавало пък хранителните отпадъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във