Банкеръ Daily

Свят

Липсата на адекватни европейски мерки ще убие туризма

Вече три месеца европейските правителства и институциите в Брюксел коментират, че туризмът е сред най-засегнатите сектори. Гласуват се мерки, въвеждат се спасителни програми, но като че ли недостатъчни. Явно кризата, причинена от коронавируса, се оказа по-дълбока, отколкото се предполагаше. Затова евродепутатите призовават за допълнителни мерки за подкрепа на сектора на туризма и пътуванията в ЕС, които да повишат устойчивостта му в бъдеще вследствие на кризата.

Миналата седмица ЕП прие резолюция за транспорта и туризма през 2020 г. и в бъдеще, в която се казва, че предприетите досега действия остават недостатъчни за подкрепа на сектора, в който са заети 22,6 милиона души (11,2% от общата заетост в ЕС) и който е допринесъл за 9,5% от БВП на ЕС през 2019 г.

Как ще оцелее туризмът?

Конкретни предложения за реално спасяване на сектора не липсват. Проблемът е, че са скъпи. Краткосрочното  финансиране за избягване на фалита на предприятията и подпомагане на работниците, включително самонаети работници, или работници на свободна практика, в сектора на транспорта, културата и туризма, е един от спешните варианти. Другият е подкрепа за дългосрочното възстановяване и модернизиране на сектора: Парламентът призовава Европейската комисия да даде насоки, за да се гарантира, че наличното финансиране може да бъде бързо достъпно. Евродепутатите настояват за въвеждането на специална бюджетна линия за устойчив туризъм в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г.

В същото време трябва да се гарантира безопасността на пътуващите и туристите чрез установяване на общи стандарти и подробни протоколи за мерки за проверка на хигиената и здравето; разработване на система за ранно предупреждение, която да предупреждава туристите за всяка потенциална заплаха за здравето в избраната туристическа дестинация; създаване на сертификат за безопасност на ЕС за предприятия и оператори, които отговарят на най-високите стандарти за хигиена и безопасност; започване  на специализирана информационна кампания за пътуванията и туризма, насочена към насърчаване на пътуванията в рамките на ЕС, възстановяване на доверието в пътуванията и туризма по време на пандемията от COVID-19 и повишаване на осведомеността на туристите относно съществуващите мерки за безопасност и здраве; въвеждане на гаранции, че безопасният транзит и движението между държавите членки няма да бъде възпрепятствано от едностранни мерки и споразумения между отделните държави.

На какво ни научи кризата?

Освен последствията от епидемията, Европа трябва да види и ползата, както и да си направи равносметка за възможностите си. Кризата се оказва историческа възможност за модернизиране на туризма в ЕС и за по-устойчивото му развитие, например чрез местни и селски туристически инициативи или пътувания извън сезона. Също така Брюксел следва да насърчава и сертифицира екологични, социално отговорни и икономически надеждни пътувания и туризъм.

Затова Европарламентът иска подкрепата на цялата общност да служи като инструмент за насочване на развитието на инфраструктурата и транспорта, както и на туризма към по-устойчиви, иновативни, гъвкави и висококачествени продукти и услуги. Членовете на ЕП подкрепят концепцията за „безопасни и интелигентни дестинации“, за да се гарантира развитието на устойчив, отговорен и достъпен туризъм.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във