Банкеръ Daily

Свят

Лидерите от ЕС обсъждат цените на тока, ковид и миграцията

България ще бъде представена от президента Румен Радев. 

Цените на енергията, ситуацията с пандемията и миграцията са сред темите, които европейските лидери ще обсъдят на заседанието си в четвъртък и петък  в Брюксел. България ще бъде представена от президента Румен Радев. 

Лидерите ще направят преглед на епидемичната обстановка и актуалното състояние на процеса на ваксиниране. Специално внимание ще бъде обърнато на ускоряването споделянето на ваксини с трети страни в изпълнение на поетите ангажименти. Акцент ще бъде поставен и върху изграждането на Европейския здравен съюз и на новосъздадения Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации.

Европейският съвет ще обсъди скорошното покачване на цените на енергията, което оказва отрицателно въздействие върху бизнеса и потребителите. България счита, че решаването на този въпрос в Европа изисква дебат и координирани действия на равнище ЕС. Общият европейски подход ще даде повече сигурност и възможност за предвидимост за държавите членки при прилагане на допълнителни национални мерки в кризисни ситуации. Подобен европейски кризисен механизъм следва да предлага разнообразни мерки, които да позволяват да се прилагат съобразно националните особености на отделните държави членки.

В дискусията по темата цифровизация ще бъдат засегнати въпроси като цифровите умения, цифровата свързаност, цифровото образование, обмена на данни, увеличаване на производството на микрочипове в ЕС и киберсигурността. Според българската позиция само ясни общи цели, съвместни действия и тясно сътрудничество на всички равнища - органи на ЕС, държави членки, предприятия и общество, ще дадат възможност на Европа да се превърне в лидер в света на цифровата трансформация.

В рамките на срещата ще бъдат разгледани и външните аспекти на миграцията. България подкрепя засилена дейност на ЕС във външното измерение за предотвратяване на нелегалната миграция и възникване на кризисни ситуации по външните граници на Съюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във