Банкеръ Daily

Свят

Край на всички вредни за екологията дейности до 2027 г.

В доклада си за състоянието на околната среда Европейската агенция по околната среда посочва, че икономическата дейност и начинът на живот са най-големите предизвикателства пред Европа.

Евродепутатите ще гласуват новата 10-годишна програма на ЕС за действия за околната среда на пленарната си сесия през юли. Те искат промяна в икономическата политика, която според тях трябва да се основава на обществения интерес и на целите за устойчиво развитие.

Щетите върху околната среда трябва да бъдат преодолявани там, от където произтичат, а замърсителят трябва да поема разходите за това.

Климатичните изменения са един от главните проблеми не само пред Европа, но и за света. През ноември 2019 г. Европарламентът обяви извънредна ситуация в областта на климата и призова Комисията да обвърже всичките си законодателни и бюджетни предложения с целта за ограничаване на глобалното затопляне.

Първата екологична програма на ЕС датира от 1973 г. и още тогава акцентът е върху ограничаване на замърсяването, подобряване на околната и градската среди и привличане на вниманието към екологични проблеми. Сега започващата програма поставя за задачи ускоряването на прехода към климатична неутралност, въвеждане на чисти и ефективни източници на енергия и развитие на кръговата икономика.

В доклада си за състоянието на околната среда Европейската агенция по околната среда посочва, че икономическата дейност и начинът на живот са най-големите предизвикателства пред Европа.

Всички преки и непреки субсидии за изкопаеми горива следва да приключат до 2025 г., а на финансирането за екологично вредни дейности следва да се сложи край до 2027 г.

Цифровите технологии трябва да се използват за осигуряване на прозрачност и публичен достъп до данните, свързани с екологичната политика

Новата програма за околната среда, която ще подкрепя реализирането на Зеления пакт, ще включва механизъм за наблюдение на напредъка. Европейската комисия трябва да представи показателите, които ще се следят, до края на 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във