Банкеръ Daily

Свят

Колкото и пари да отпуска Брюксел, животът на ромите не се подобрява

В резолюция, приета на пленарната сесия през септември, евродепутатите поискаха ромите да имат равноправен достъп до образование, работа, здравеопазване и настаняване. За да се постигне това, следва да бъдат въведени задължителни цели и механизъм за наблюдение на европейско ниво, както и да бъде осигурено финансиране.

В ЕС живеят около 6 млн. роми, като голяма част от тях са в тежки социално-икономически условия и са жертви на дискриминация, сегрегация и изолация. Сред често срещаните проблеми са ограниченият достъп до качествено образование и работа, което води до още по-голяма бедност и социална изолация, лоши условия на живот и липса на здравни грижи.

Европейският парламент  се обяви за край на сегрегацията в училищата и за компенсации на жертвите на принудителна стерилизация. Докладът изтъква различията в ромските общности и призовава на ромите да бъде предоставено равноправно участие в обществения живот. Очаква се Европейската комисия да представи европейска стратегия за интеграция на ромите в края на 2020 г. и депутатите искат тя да включва задължителни мерки за страните в ЕС. Освен това Парламентът настоява държавите членки да разработят национални стратегии за периода след 2020 г.

Докладчикът на Парламента Ромео Франц (Зелени/ЕСА, Германия) се надява, че приетият от Парламента текст ще спомогне за подобряването на положението на ромите. „Докладът поставя на преден план законодателно предложение за равенство, приобщаване и участие на хората от моята общност и прави приоритет борбата срещу антиромските настроения, които са основна причина за социалната изолация на ромите“.

В България фондовете, отпуснати за  ромската интеграция от 2005 година досега, са за близо 690 милиона лева. Около 97% от тези пари са отпуснати от ЕС, Норвежкия финансов механизъм и Швейцария.

Прочуване на Европейската агенция за основните права отбелязва, че 45% от ромите и хората от пътуващите общности в шест анализирани страни се чувстват жертви на дискриминация в поне една област от живота, а 44% от анкетираните са изпитали мотивиран от омраза тормоз през последните 12 месеца. В последните месеци хора от ромската общност са обвинявани за разпространението на коронавируса в някои страни от Източна Европа. За много роми дискриминацията започва в ранна възраст. Според доклад от 2019 г. за стратегиите за интеграция на ромите 68% са напуснали училище преди завършване на образователната степен. Само 18% от ромските деца преминават в по-високо ниво на образование, а 63% нито са заети, нито учат или карат стаж. Само 43% от ромите имат платена работа.

Близо една четвърт от ромите нямат здравна осигуровка, показват данните. Една трета от домакинствата са без течаща вода, само половината имат вътрешна тоалетна или душ, а 78% от ромите живеят в прекалено големи домакинства. Над 40% от ромите се сблъскват с дискриминация, когато се опитват да купят или да наемат жилище. В резолюцията си от септември Парламентът посочва, че условията на живот повишават риска за ромите да се разболеят от COVID-19.

През 2011 г. бе създадена Европейска рамка на национални стратегии за интеграция на ромите с цел насърчаване на равноправното отношение към ромите и тяхната социално-икономическа интеграция. С препоръка на Съвета от 2013 г. беше засилен фокусът върху борбата с дискриминацията и бедността, а през 2016 г. бе въведено задължение на страните членки за годишен отчет за постигнатото. Парламентът прие резолюция през 2017 г., призоваваща за равни права на ромите.

С изтичането на срока на настоящите стратегии, които са до края на 2020 г., оценъчен доклад на Комисията посочва, че дори в сферата на образованието, където напредъкът е най-голям (броят на учениците, които отпадат от образователната система, е намалял с 19%), резултатите са ограничени, тъй като няма правно обвързващи изисквания за страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във