Банкеръ Daily

Свят

Канада удължи до 30 септември забраната за международни пътувания

През юли само 247 човека от Канада са били в България.

Канада е удължила забраната за влизане в страната, която засяга повечето пристигащи от чужбина пътници, съобщава Ройтерс. И тази мярка идва на фона на продължаващите усилия на правителството за ограничаване на разпространението на коронавируса.

Удължаването на забраната до 30 септември засяга пътниците, които влизат в Канада от страни, различни от САЩ, уточнява министърът на обществената сигурност Бил Блеър. 

Отава и Вашингтон имат отделно споразумение за трансграничните пътувания, което ще се прилага до 21 септември.

През юли само 247 човека от Канада са били в България. Общо 87 от тях са били тук на почивка и екскурзия. а 144 - с друга цел. Едва 16 канадци са пътували до България със служебна цел. 

Българо-канадските търговско-икономически отношения са скромни 

В началото на настоящото десетилетие българският износ за Канада се характеризираше с относително стабилна стокова структура, в която водещи бяха следните позиции: руди на благородни метали; ламарини, листове и ленти от мед; хлебарски и сладкарски продукти; препарати, използвани за храна на животни; двигатели и електрически акумулатори. В структурата на вноса от Канада господстващо място обикновено заемат медните руди и техните концентрати, чийто относителен дял доскоро надхвърляше 50%, следвани от зеленчуците със сухи бобови чушки и електрическите апарати за сигнализация.

Двустранният стокообмен с Канада 

нараства слабо с 1.2% през миналата година, след като отчетеното увеличение на износа неутрализира значителния спад на вноса. Българският износ се повишава съществено с 32% спрямо 2018-а. Това се дължи главно на осъществения значителен износ на руди от благородни метали, отсъстващи от данните за предходната година. Сред основните позиции в експортната ни листа за страната чувствително увеличение се наблюдава при медицинските инструменти (над 2 пъти), дамските костюми (+61%), сирената (+58%) и консервираните плодове (+19%). През 2019 г. не е реализиран износ на медни руди, интегрални схеми и електрически акумулатори, като наред с това съществено намаление има при продажбите на ламарини и листове от мед (-50%) и медикаменти (-23%). Отчетният спад от близо 36% на вноса от Канада е обусловен най-вече от свиване с 94% на доставките на руди на благородни метали и техните концентрати, както и на понижение от 28% при покупките на меден камък.

През първото полугодие на тази година сме изнесли български стоки за Канада за 153.9 млн. лева, което означава ръст от 151.9 процента. Вносът също расте - с 66.7%, до 83.2 млн. лева. В крайна сметка търговското салдо е положително за България  (+70.7 млн. лева). 

Преките канадски инвестиции в България

са сравнително скромни, което може да се обясни основно с географската отдалеченост и непознаването на българската икономика и региона като цяло, а така също с недооформената нормативна рамка на двустранните отношения в тази област. Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата.

Дейност у нас развива "Дънди прешъс метълс", която разработва рудника в Челопеч и находище край Крумовград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във