Банкеръ Daily

Свят

Какво следва след Brexit

Мишел Барние

Европейският съюз и Великобритания са изправени пред сходни предизвикателства като измененията в климата и тероризма и могат да спечелят от намирането на общ подход по тези теми. Приетото споразумение за оттегляне уреди важни проблеми като правата на гражданите на ЕС във Великобритания и на британците в ЕС, финансовите ангажименти на Лондон, както и контрола по границите, особено тази между Обединеното кралство и Ирландия.

Въпросите на бъдещото сътрудничество обаче бяха оставени за отделно споразумение. С напускането на Великобритания вече могат да започнат преговорите в тези области.

Европейската комисия представи днес насоките за предстоящите преговори. Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние отбеляза, че  ЕС цели занапред в търговията с британската страна да няма мита и квоти, стига британският внос да отговаря на европейските изисквания, сред които за опазването на околната среда и държавната помощ.

"Ако британската страна работи по европейските правила, ще може да има достъп до пазара на услуги и на обществени поръчки в ЕС. Предлага се ЕС и Великобритания да си поделят квотите за улов на риба в граничните води", коментира Барние.

След 31 декември, когато Великобритания желае да напусне единния пазар и митническия съюз, достъпът до европейския пазар ще подлежи на сертифициране. Всеки британски внос ще подлежи от следващата година на разрешение, затова и ще бъде проверяван

Какво ще покрива споразумението за бъдещите отношения

В договора за бъдещите отношения могат да влязат клаузи за сътрудничество в областта на отбраната, борбата с тероризма, опазването на околната среда, изследванията, образованието и други.

Ключов въпрос ще бъде условията и принципите на търговия между ЕС и Великобритания ‒ например, ще има ли мита, какви ще бъдат стандартите за търгуваните продукти, как ще се гарантират честни условия на конкуренция и как ще се разрешават евентуални спорове.

Ако Великобритания иска след напускането си да запази достъп до единния пазар или митническия съюз или пък да се възползва от други общи инициативи, тя ще трябва да продължи да участва във финансирането им. В такъв случай ще трябва да се търси съгласие за размера на британските вноски.

Гражданите и техните права

Правата на гражданите са гарантирани в споразумението за оттегляне. Гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС имат право да останат да живеят и работят там, където са сега.

Тази тема ще остане ключова за Европейския парламент, например по отношение на свободата на придвижване и предоставянето на здравни грижи на гражданите на ЕС във Великобритания.

Как ще се развият нещата във времето

Съгласно споразумението за оттегляне, до края на декември 2020 г. е в сила преходен период, в който Великобритания има достъп до единния пазар и трябва да спазва европейското законодателство, въпреки че вече не участва в определянето на правилата на ЕС. Обединеното кралство ще продължи да внася средства в европейския бюджет през този период, но не участва в преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС от 2021 г.

Целта е преговорите за бъдещите отношения да бъдат приключени преди края на преходния период. Този период може да бъде удължен веднъж, но решението за това трябва да бъде взето преди 1 юли.

Ако не бъде постигнато споразумение до края на преходния период, Великобритания ще търгува с ЕС по правилата на Световната търговска организация.

Как ще протекат преговорите

От страната на ЕС преговорите ще бъдат водени от бившия еврокомисар Мишел Барние въз основа на насоки, приети от Европейския съвет. Г-н Барние водеше и преговорите по споразумението за оттегляне.

Депутатите ще имат възможност да изразяват позицията си по преговорите чрез резолюции. Парламентът е създал контактна група начело с председателя на комисията по външни работи Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), която ще осъществява връзка с Мишел Барние и ще координира работата с парламентарните комисии.

За да може да влезе в сила, всяко едно постигнато споразумение ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент и на Съвета. За разлика от споразумението за оттегляне, възможно е споразумението за бъдещите отношения да изисква ратификация от националните парламенти, в случай че то засяга въпроси, в които отговорността за решенията е споделена между ЕС и държавите членки. Договорът ще трябва бъде одобрен и от страната на Великобритания.

Позицията на Парламента

В резолюция от септември 2019 г. Парламентът заяви, че споразумението за бъдещите отношения ще трябва да съдържа клаузи за защита на вътрешния пазар на ЕС и да не поставя европейските компании в неблагоприятно положение спрямо конкуренти. Депутатите подчертаха, че няма да дадат одобрение на споразумение, което не спазва тези принципи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във