Банкеръ Daily

Свят

Как ще се справи Брюксел с електрическите и електронни отпадъци?

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване стават все повече, а от тях се рециклират по-малко от 40%. 

Електронните устройства и електрическото оборудване определят съвременния живот — от перални машини и прахосмукачки до смартфони и компютри, като е трудно да си представим живота без тях. Но отпадъците, които генерират, е превръщат в пречка пред усилията на ЕС за намаляване на екологичния му отпечатък.

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване стават все повече, а от тях се рециклират по-малко от 40%. 

Електронните и електрическите отпадъци, или отпадъците от електрическо и електронно оборудване, обхващат различни продукти, които се изхвърлят след употреба. Големите домакински уреди, като например перални машини и електрически печки, се събират в най-голяма степен, като съставляват повече от половината от всички събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Следват информационно-технологичното и телекомуникационното оборудване (лаптопи, принтери), потребителско оборудване и фотоволтаични панели (видеокамери, луминесцентни лампи) и малки домакински уреди (прахосмукачки, тостери). Всички останали категории, като например електрически инструменти и медицински изделия, заедно съставляват едва 7,2% от събраните отпадъци.

Дял на рециклиране

По-малко от 40% от всички отпадъци от електрическо и електронно оборудване в ЕС се рециклират, а останалата част не се събира разделно. Практиките за рециклиране се различават в отделните държави членки — през 2017 г. Хърватия е рециклирала 81,3% от всички електронни и електрически отпадъци, докато в Малта тази стойност е била 20,8%.

Защо рециклирането е важно

Изхвърленото електронно и електрическо оборудване съдържа потенциално вредни материали, които замърсяват околната среда и увеличават рисковете за хората, участващи в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За да противодейства на този проблем, ЕС прие законодателство за предотвратяване на употребата на някои химикали, например олово.

Много видове редки минерали, които са необходими в съвременните технологии, идват от държави, които не зачитат правата на човека. За да се избегне неволната подкрепа за въоръжени конфликти и нарушения на правата на човека, членовете на ЕП приеха правила, изискващи европейските вносители на редкоземни минерали да извършват цялостни проверки на своите доставчици.

Какви мерки взема ЕС

През март 2020 г. Европейската комисия представи нов план за действие за кръговата икономика, който определя намаляването на отпадъците от електрическо и електронно оборудване като основен приоритет. В предложението изрично се очертават непосредствени цели като въвеждане на „правото на поправка“ и подобряване на възможностите за повторно използване, въвеждането на общо зарядно устройство и насърчаване на рециклирането на електроника.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във