Банкеръ Daily

Свят

Жените в ЕС все още получават с 15% по-ниски заплати от мъжете

Въпреки че равенството на половете е един от основополагащите принципи на ЕС и че от 60 години е заложена идеята за еднакво заплащане за еднакъв труд, жените в ЕС продължават да получават със средно близо 15% по-малко на час от мъжете.

Това трябва да се промени, настоя Европейският парламент в резолюция от 30 януари. Депутатите призоваха Комисията да изготви амбициозна стратегия за равенство на половете, включително мерки за намаляване на разликата в заплащането.

Европейската комисия представи на 5 март стратегията за равенство на половете, която се основава на принципа за еднакво заплащане за еднакъв труд.

Възможните решения

Парламентът иска да бъдат формулирани обвързващи цели за намаляването на разликата в заплащането и за прозрачност на заплатите, които да обхващат както публичния, така и частния сектор. Освен това депутатите се обявяват за стриктни мерки за изпълнение на целите, както и за наблюдение на напредъка.

Резолюцията на Парламента изтъква нуждата от преглед до края на 2020 г. на постигнатото в рамките на съществуващия план на ЕС относно разликата в заплащането и за въвеждането на ясни цели за страните членки за следващите пет години.

Борба с причините за разликата в заплащането

Една от причините за по-ниските заплати на жените е по-слабото им участие на пазара на труда заради грижите, които те полагат за членове на семейството си. Затова депутатите призовават за по-големи инвестиции в образование, грижи за децата и хора в уязвимо положение и по-добър баланс между професионален живот и работа.

Парламентът иска също така жените да бъдат насърчени да търсят по-добре платени позиции чрез стимулиране на интереса им към инженерни и научни специалности, осигуряване на възможности за обучение през целия живот и за започване на собствен бизнес.

Намаляване на разликата в пенсиите

Разликата в заплащането на мъжете и жените обикновено се увеличава с напредването на възрастта и води до още по-голяма разлика в пенсиите, които получават жените и мъжете.

Парламентът настоява за мерки и в тази насока. Те могат да включват система за признаване на полаганите от жените грижи за близки, както и определянето на адекватни минимални пенсии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във