Банкеръ Daily

Свят

Жените в ЕС продължават да получават по-ниски заплати от мъжете

През 2020 г. се отбелязват 25 години от приемането на Пекинската декларация на ООН за напредъка към равенство на половете и пет години от приемането на целите за устойчиво развитие, една от които е постигането на равенство между мъжете и жените. Въпреки постигнатия прогрес в много области все още има неравенство и един от ярките примери за това е трудовият пазар. Като цяло жените в ЕС продължават да получават по-малко възнаграждение от мъжете.

Проучване, проведено от сайта Glassdoor, за 2019 г. показва, че водещите икономики са постигнали напредък в преодоляването на разликата в заплащането при жените и мъжете през последните години, но се очаква едва през 2070 година да бъде напълно елиминирана тази разлика. Средната разлика в заплащането между мъжете и жените в САЩ е намаляла с 2,7% през последните три години, достигайки стойност от 21,4%. Очаква се жените в САЩ да печелят 0.79 долара за всеки 1.00 долар, които мъжете печелят през 2019 година.

Търговците на дребно и медиите са професиите, които отчитат най-широки разлики в заплащането между жените и мъжете, като и двете имат разлика от 6,4% между половете. В класацията следват областите на строителството, ремонта и поддръжката (6,2%) и петрола, газа, енергията и комуналните услуги (6,2%). Индустриите с най-малка разлика в заплащането са биотехнологичната и фармацевтичната промишленост (2,2%) и образованието (2,4%).

Колко голяма е разликата в заплащането на мъжете и жените

Принципът „еднакво заплащане за еднаква работа“ е основополагащ за Европа и е въведен още с Договора от Рим през 1957 г. Въпреки това мъжете продължават да получават съществено по-високи възнаграждения на час от жените, а напредъкът към намаляване на различията през последните десет години е минимален.

Европейският парламент последователно приканва за вземането на повече мерки по въпроса. В резолюция, приета на 30 януари, Парламентът приканва Комисията да предложи обвързващи мерки за намаляване на разликата в заплащането и за прозрачност, които следва да се отнасят както за публичния, така и за частния сектор.

По-високите разлики в заплащането обикновено се срещат там, където жените работят в по-голяма степен почасово или където има концентрация на жени в ограничен брой професии.

Жените полагат средно повече часове неплатен труд, като те оказват грижи за членовете на семейството си и вършат домакинска работа. Мъжете пък имат повече часове платен труд: само 8,7% от мъжете в ЕС работят на непълен работен ден, в сравнение с 31,3% от жените. Като цяло жените имат повече работни часове за седмица от мъжете.

Жените в ЕС получават средно 15% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Сравнението по страни показва, че тази разлика варира силно ‒ в Естония тя достига 23%, а в Румъния е само 3%. В България разликата в заплащането е 13,5%.

Разликата в заплащането се изчислява на база на средните брутни почасови възнаграждения на мъжете и жените, които работят във фирми с поне 10 души персонал. Така изчислена, разликата в заплащането не взема предвид колко часа работят мъжете и жените, характера на работата, образованието и възрастта им.

Жените и мъжете на пазара на труда

Причините за наличието на разлика в заплащането на мъжете и жените са много и не могат да бъдат сведени само до нарушаването на принципа за еднакво заплащане за еднакъв труд.

   

Макар че повече жени завършват висше образование в ЕС, те са по-слабо представени на пазара на труда. Почти 30% от жените в ЕС се трудят на непълен работен ден и за тях е по-вероятно да напуснат работа, за да се грижат за деца или за близки.

Разликата в заплащането се увеличава с възрастта на мъжете и жените ‒ когато те започват работа, разликата е малка, но се увеличава постепенно. Тя варира и по икономически сектори. Данните за 2017 г. показват, че за повечето страни в ЕС тя е по-голяма в частния сектор, отколкото в публичния сектор (България е изключение).

Важна причина за наличието на разлика е по-голямото присъствие на жените в сектори с по-ниско заплащане и относителното им отсъствие в сектори, където заплащането е по-високо. Като цяло в ЕС има значително по-малко жени, които са учени или инженери (41% спрямо 59% мъже). Само една трета от мениджърските позиции в ЕС са заети от жени.

Разликата в заплащането се пренася и в по-висок риск от бедност сред жените в напреднала възраст. През 2018 г. пенсиите на жените на възраст над 65 години са били средно с 30% по-ниски от пенсиите на мъжете.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във