Банкеръ Daily

Свят

Използването на сексуални услуги от жертви на трафик става престъпление

Сексуалната експлоатация продължава да бъде най-разпространената и докладвана форма на трафик на хора в ЕС, като засяга предимно жени и момичета, и се извършва предимно от мъже.

Европейският парламент настоява използването на сексуални услуги от жертви на трафик трябва да бъдe криминализиранo, необходими са по-сериозни мерки за справяне с разпространението му.

Евродепутатите  призовават за по-строги мерки срещу всички форми на трафик, с фокус върху защитата на жените, децата и мигрантите. Те изразяват съжаление във връзка с липсата на сравними и подробни данни за мащаба на трафика в целия ЕС и настояват за засилване на сътрудничеството между държавите членки за борба с престъпленията, които са често транснационални.

"Трафикът на хора нарушава правото на живот, физическата и психическата неприкосновеност, сексуалната свобода и човешкото достойнство. Той дехуманизира хората и ги превръща в предмети за продажба. Насочен е предимно към жени и момичета с цел сексуална експлоатация, които са обект на трафик от страна на мъже. Обезпокоителното нарастване на трафика на деца засяга по-специално недокументираните мигранти. Призоваваме Комисията да преразгледа Директивата за борба с трафика на хора, така че държавите членки изрично да криминализират използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик“, заяви съдокладчикът Мария Сорая Родригес Рамос ("Обнови Европа", Испания).

Сексуалната експлоатация продължава да бъде най-разпространената и докладвана форма на трафик на хора в ЕС, като засяга предимно жени и момичета, и се извършва предимно от мъже. Докладът призовава Комисията да измени Директивата за борба с трафика на хора, за да се гарантира, че държавите членки изрично криминализират „съзнателното използване“ на услуги, предоставяни от жертви на трафик.

Лицата, търсещи убежище, бежанците и мигрантите, особено жените и непридружените малолетни и непълнолетни лица, са особено уязвими на трафик, предупреждават членовете на ЕП. Те подчертават много малкия брой регистрирани жертви в процедурите за международна закрила и призовават държавите членки да гарантират, че процедурите за борба с трафика на хора и за предоставяне на убежище са взаимосвързани. Парламентът отправя критики, че специалните нужди на жертвите като ЛГБТИ лица, хора с увреждания и хора от расиализирани групи, включително ромите, често се пренебрегват.

Интернет, социалните медии и новите технологии се използват за набиране и привличане на потенциални жертви на трафик, включително деца. В тази връзка, евродепутатите призовават Комисията и държавите членки да разгледат въпроса за използването на онлайн технологии както за разпространението, така и за предотвратяването на трафика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във