Банкеръ Daily

Свят

Изкуственият интелект трябва да се използва и за военни цели, настоява ЕП

Използването на смъртоносните автономни оръжейни системи повдига основни етични и правни въпроси относно контрола от страна на човека.

Изкуственият интелект трябва да бъде обект на човешки контрол, който позволява на хората да го коригират или деактивират в случай на непредвидено поведение, заявиха евродепутатите.

Докладът, приет в сряда с 364 гласа „за“, 274 „против“, 52 „въздържал се“, призовава за правна рамка на ЕС за изкуствения интелект с хармонизирани определения и общи етични принципи, включваща използването му за военни цели. Той също така призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че изкуственият интелект и свързаните с него технологии са насочени към човека (т.е. са предназначени за услуга на човечеството и общото благо).

Евродепутатите подчертават, че човешкото достойнство и правата на човека трябва да се зачитат във всички дейности на ЕС, свързани с отбраната. Системите, задействани с изкуствения интелект, трябва да позволяват на хората да упражняват значителен контрол над тях, така че те да могат да поемат отговорност и отчетност за използването им.

Използването на смъртоносните автономни оръжейни системи повдига основни етични и правни въпроси относно контрола от страна на човека, казват евродепутатите, като отново призовават за стратегия на ЕС за забраната им, както и за забрана на т.нар. „роботи убийци“. Решението за избор на мишена и предприемане на смъртоносни действия от автономна оръжейна система трябва винаги да се взема от човек, който упражнява пълноценен контрол и преценка в съответствие с принципите на пропорционалност и необходимост.

Текстът призовава ЕС да поеме водеща роля в създаването и насърчаването на глобална рамка, регулираща използването на изкуствения интелект за военни цели, заедно с ООН и международната общност.

Евродепутатите също така предупреждават за заплахи за основните права на човека и държавния суверенитет, произтичащи от използването на технологиите в областта на изкуствения интелект в рамките на масовото гражданско и военно наблюдение. Те призовават да се забрани на публичните органи да използват „приложения за социален рейтинг с висока степен на вмешателство“ (за наблюдение и оценяване на гражданите). Докладът също така изразява загриженост относно „технологиите за дълбинно фалшифициране“ (deepfake technologies), които имат потенциала за „дестабилизиране на държави, разпространяване на дезинформация и оказване на влияние върху избори“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във