Банкеръ Daily

Свят

Инициативата „Три морета“ подсилва връзките с балтийските страни

Посланик Селвер Халил (вляво), която представлява България в балтийските страни, връчи акредитивните си писма на президента на Естония Керсти Калюлайд.

Естония, Литва и Латвия са част от инициативата "Три морета", която обединява 12 държави членки на Европейския съюз – включително Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения, граничещи с Балтийско море, Адриатическо море и Черно море. Тя се ползва и със силната подкрепа на Европейската комисия, Германия и САЩ.  Основният приоритет на тази инициатива е да се подобрят условията за икономическо и социално развитие в държавите от Източна Европа чрез по-голяма свързаност във всичките измерения - транспортна, дигитална, енергийна, в региона чрез съвместни проекти по линията Север-Юг.

Това е още една възможност за развитие на двустранните отношения с балтийските държави. В тази посока може да се разглеждат и три от последните нови посланически назначения.

Вече един български дипломат ще отговаря за Естония, Литва и Латвия, но това ще става дистанционно от София. Този пост ще заема дипломатът от кариерата Селвер Халил.

В мотивите за назначаването й се отбелязва, че през 2011 година заради икономически съображения дипломатическите ни мисии в Талин и Вилнюс са били закрити. По тази причина за връзките ни с Естония отговаряше посланикът ни във Финландия Мартин Иванов, а за Литва и Латвия отговаряне посланикът във Варшава Емил Ялнъзов. С изтичането на мандатите им е решено за трите балтийски държави да има един дипломат.

Самата Селвер Халил работи от 2001 г. в Министерството на външните работи, а до в момента оглавяваше дирекция “Политики и институции на ЕС”.

Латвия

Посланикът връчи акредитивните си писма на президента на Латвия Егилс Левитс на виртуална церемония. По време на разговора на посланик Халил с президента Егилс Левитс е подчертано отличното сътрудничество между двете страни. Акцент е поставен и върху ползотворното партньорство по отношение на Инициативата „Три морета“ и предстоящата Шеста среща на върха, 8-9 юли в София. На виртуална среща с държавния секретар Андрис Пейш са обсъдени и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, включително в областта на туризма и икономиката.

През 2022 г. честваме 100-годишнина от установяване на дипломатическите отношения между България и Латвия.

Ковид пандемията не оказа голямо влияние върху двустранните отношения. През  миналата година износът ни е за 42.82 млн. евро и се увеличава с 42 на сто. Вносът е 26.97 млн. евро, но намалява с 14.4 на сто. Стокообменът възлиза на 69.79 млн. евро и расте с 13.2 на сто. Салдото е положително и е в размер на 15.84 млн. евро. С най-голям дял в износа са електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони, сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютю и медикаменти. 

По данни на БНБ към края на 2020 г. общият размер на инвестициите от Латвия в България възлиза на 170.9 млн. евро.  Основно инвестициите са насочени в недвижимите имоти, по-малка част са в сектора на търговията и услугите.

Над 20 000 латвийци са готували у нас през 2018 и 2019-а. Спад от 91% обаче има през миналата година.

Естония

При връчване на акредитивните писма от посланик Халил на президента на Естония Керсти Калюлайд е отбелязано отличното сътрудничество на двете страни в рамките на Инициативата „Три морета“, включително в контекста на подготовката на Шестата среща на върха на 8-9 юли в София. Откроени са възможностите за задълбочаване и активизиране на двустранните отношения. От края на март 2021 г. действа Национално туристическо представителство към Посолството на България във Варшава, чийто териториален обхват включва и Естония. На състоялите се срещи са обсъдени възможности за взаимно сътрудничество в областта на туризма, търговско-икономическите отношения и дигитализацията.

На 10 септември тази година отбелязваме 30 години от възстановяването на двустранните отношения. През 2022 г. честваме 100 годишнина от установяване на дипломатическите отношения между България и Естония.

След като през предходните три години бяхме достигнали стокообмет от около 55 млн. евро, през пандемичната 2020-а износът ни намалява с 18.1% до 21.02 млн. евро. Вносът пък губи 10.9% от стойността и е за 26.74 млн. евро. Стокообменът възлиза на 47.76, но отчита намаляване с 14.2 на сто. Търговското салдо пък е отрицателно за страната ни. Най-много изнасяме електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели и медикаменти.

По данни на БНБ към края на 2020 г. общият размер на инвестициите от Естония у нас възлиза на 121 млн. евро.

През последните години у нас са гостували по над 20 000 естанци, но пандемичната 2020-а донесе спад от 96% на туристите.

Литва

През последните десет години търговията между двете ни страни расте, а през 2016-а прескочи и сто милиона евро.

И през пандемичната 2020 г. износът расте  - с 13%, до 82.01 млн. евро. Вносът обаче намалява - 3.1%, и е на стайност 72.53 млн. евро. Стокообменът възлиза на 154.54 млн. евро и се увеличава с 4.9 на сто. Търговското салдо е положително за страната ни.

В износа преобладават медикаменти, вати от текстилни материали и артикули от  тези  вати, текстилни влакна и шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао.

По данни на БНБ в края на 2020 г. общият размер на инвестициите от Литва в България възлиза на 128 млн. евро. Една от големите вериги за бързооборотни стоки “Т-маркет” е литовска. Литовски инвестиции има и в сектора за зелена енергия, в недвижимите имоти. Една от последните литовски компании, стъпила на българския пазар, но с голям дял, предлага устройства, които преобразуват аналоговия телевизионен сигнал в цифров.

През 2009 г. между държавните агенции по туризъм на двете страни е подписано споразумение за сътрудничество. През лятото има директни чартърни полети по линията Вилнюс-Варна. Повечето литовски туристи летуват на българското Черноморие. Другите най-посещавани градове са София, Пловдив и Велико Търново.

През последните години у нас пристигат по около 30 000 литовци. Пандемията обаче донесе спад от 91% през 2020 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във