Банкеръ Daily

Свят

Играта "скрабъл" е за всички и по всяко време

Има и някои особености при играта скрабъл, които трябва да се знаят. Например, една дума може да се удължи и от двата края в рамките на един и същ ход.

На днешния ден през 1955 г. играта "Скрабъл" се появява на пазара.

Скрабъл (на английски: Scrabble, буквално "драсканица") е игра на дъска, при която трябва да се съставят думи от отделни букви.

Играе се от два до четирима човека върху табло с размери обикновено 15 на 15 квадрата. Използват се плочки, върху които има написана буква от азбуката, както и броят точки, които тя носи на този, който я е поставил върху таблото. Целта на играта е да се състави дума от плочките, които държи всеки играч, като в същото време думата се съчетае с някоя или някои от думите от таблото.

Всички плочки, използвани в кръг на играта, трябва да бъдат поставени в редица вертикално или хоризонтално. Започва се от средата на дъската.

Разрешени за използване са всички думи, включени в официалните български тълковни речници, освен онези, които се пишат с начална главна буква, съкращения, представки, наставки, както и думи, които изискват използването на апострофи и тирета. Чужди думи, включени в официално признатите български тълковни речници, се смятат за възприети в българския език и са разрешени за използване.

Всеки играч, който изиграе всичките си седем плочки в един кръг, получава бонификация от 50 точки, които прибавя към точките, които е получил за този кръг.

Ако плочките се допират до други плочки в съседни редици, те трябва да образуват завършени думи с всички такива плочки, също както в кръстословиците.

Има 5 различни начина да се образуват нови думи:

1. Да се добавят една или повече плочки в началото или в края на дума, която вече е играна, или в началото и в края на тази дума.

Например, от КВАДРАТ се образува КВАДРАТЕН

2. Поставяне на дума под прав ъгъл спрямо дума, която вече е играна:

Например, към Т на КВАДРАТЕН се добавя ИГАН и се получава ТИГАН

3. Поставяне на дума паралелно на дума, която вече е играна, така че прилежащите плочки също да образуват завършени думи:

Например, под КВАДРАТЕН се долепя ЕРИ и се образуват думите РЕ, АР и ТИ

4. Новата дума също може да добавя буква към съществуваща дума.

Например, образува се РАНИ, така че да добавя И към КВАДРАТ и се получава думата КВАДРАТИ

5. Прави се мост между две или повече от играните букви:

Например, УП, ТРЕ, А се поставят между О и Б, които вече са играни и се получава УПОТРЕБА.

 

Има и някои особености при играта скрабъл, които трябва да се знаят.

-Една дума може да се удължи и от двата края в рамките на един и същ ход, напр. НАЛИ в АНАЛИЗ.

-Една и съща дума може да бъде играна повече от един път в рамките на една игра.

-Разрешени са думи в множествено число.

-Думите се четат отгоре надолу и от ляво надясно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във