Банкеръ Daily

Свят

Фонд от 5 млрд. евро ще компенсира пострадалите от Брексит

Изтичането на преходния период за Брекзит в края на 2020 г. отбеляза края на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между ЕС и Великобритания.

За да помогне за адаптирането на европейците към промените, ЕС реши да създаде фонд, наречен Резерв за приспособяване към Брексит, който ще разполага с 5 млрд. евро (по цени от 2018 г.) за изплащане до 2025 г. Очаква се Европейският парламент да даде своето одобрение на пленарната сесия през септември, а страните в ЕС следва да започнат да получават средствата до декември.

Изтичането на преходния период за Брекзит в края на 2020 г. отбеляза края на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между ЕС и Великобритания. Това има отрицателни социално-икономически последици за хората, фирмите и публичните администрации и от двете страни.

Фондът ще подкрепи всички страни в ЕС, но онези, които са най-силно засегнати от Брексит, ще могат да разчитат на най-много средства. Ирландия е на челно място в списъка, следват Нидерландия, Франция, Германия и Белгия. Секторите на финансите и банковото дело, които могат да спечелят от Брексит, са изключени от получаването на средства.

Три фактора определят размера на средствата за всяка страна: значението на търговските връзки с Великобритания, стойността на улова на риба в изключителната икономическа зона на Великобритания и размерът на населението в крайморски региони от ЕС в непосредствена близост до Великобритания.

Само мерки, насочени за преодоляване на последиците от оттеглянето на Великобритания, могат да получат средства от фонда. Такива мерки могат да бъдат: инвестиции за създаване на работни места, включително програми за краткосрочна заетост, преквалификация и практически стаж, реинтеграция на граждани на ЕС, които са напуснали Великобритания вследствие на Брексит и подкрепа за компании (особено малки и средни предприятия), самонаети лица и местни общности. 

Средства ще бъдат отпуснати и за изграждане на митнически пунктове и създаване на условия за граничен, фитосанитарен контрол и проверки на сигурността и схеми за сертифициране и одобрение на извършвани дейности.

Фондът ще покрива разходи, направени между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2023 г.

Правителствата на страните в ЕС са свободни да решат колко средства да бъдат отпуснати на различните сектори. Страни, които разчитат в значителна степен на риболов в изключителната икономическа зона на Великобритания, трябва обаче да заделят определен дял от средствата, които им се полагат, за малки крайбрежни рибни стопанства, както и за местни и регионални общности, зависими от риболова.

 

   

Facebook logo
Бъдете с нас и във