Банкеръ Daily

Свят

Европейците ще дават препоръки на Брюксел чрез нова платформа

Ана Паула Закариаш

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа одобри многоезичната цифрова платформа, която ще даде възможност на гражданите от целия ЕС да дадат своя принос за Конференцията. 

Благодарение на тази нова многоезична цифрова платформа, от 19 април гражданите от цяла Европа ще имат възможност да представят вижданията си по всяка тема, която считат за важна за бъдещето на ЕС. Това ще даде възможност на гражданите – за първи път на равнище ЕС – да представят своите идеи, да коментират идеите на други хора, да създават и участват в събития. Платформата ще бъде централният възел на Конференцията – място, където всички приноси към Конференцията ще бъдат събрани и споделени, включително децентрализирани събития, граждански дискусионни групи и пленарни сесии.

Специализиран механизъм за обратна връзка ще обобщава и анализира повдигнатите ключови въпроси, така че те да могат да бъдат взети предвид и по време на гражданските дискусионни групи и пленарните заседания на Конференцията. Платформата ще предоставя също така информация за структурата и работата на Конференцията, както и ресурси за организаторите на събития, включително каталог на ключови събития, чрез които те ще могат да популяризират своите инициативи на местно, регионално, национално и европейско равнище. Гражданите ще могат лесно да търсят прояви, в които желаят да участват, благодарение на карта на събитията.

От името на председателството на Съвета на ЕС португалският държавен секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш коментира, че "Цифровата платформа ще включи европейците в публичното пространство. Това ще им позволи да изразят опасенията си, да споделят мечтите и очакванията си и да общуват със своите представители. За да стане по-силен, Съюзът се нуждае от силата на своите граждани. Това е решаващ момент и това ще ни позволи да обсъдим откровено и без табута различните гледни точки."

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във