Банкеръ Daily

Свят

Европарламентът застана зад кохезионната политика

Европейският парламент остава зад по-бедните райони в общността. Според евродепутатите проекти, допринасящи за икономическото и социално сближаване между регионите в ЕС, трябва да останат приоритет за инвестиционните политики на ЕС, въпреки натиска върху бюджета.

Негативните ефекти от икономическата и финансова криза, особено за регионите с нисък растеж, са намалили ползотворния ефект от бюджетните политики, което е довело до съкращения в обществените инвестиции, подчертават евродепутатите в резолюция приета с 488 гласа „за“, 90 „против“ и 114 „въздържал се“ във вторник.

Според евродепутатите освен приоритетно финансиране от ЕС, тези региони се нуждаят от специално обособени стратегии за да запълнят липсите и да предложат динамични перспективи на населението си. Те призовават за  дефиниране на „изоставащи“ региони  и по-добре насочено финансиране за тях; подпомагане на образованието и професионалното обучение, за да се намали безработицата и да се насърчи младежта да остава в съответните региони; осигуряване на по-лесен достъп до кредити за бизнеси; подпомагане и подобряване на управлението на регионалните институции; и подпомагане на продуктивни бизнес дейности като устойчив туризъм, кръгова икономика и земеделие.

Докладчикът Микела Джуфрида (С&Д, Италия) обясни, че този доклад е продължение на една инициатива, която започва през 2015 г. с комисар Крецу, за увеличаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени изостаналите региони. Тези трудности бяха допълнително влошени от рецесията. "Мисля, че е много важно да продължим да съзнаваме жизненоважната роля на кохезионната политика за подпомагане на конкурентоспособността. Тези региони са в много неравностойно положение и подпомагането им е приоритет за Европейския съюз.“, обясни тя. 

Доклад на ЕК относно конкурентостта в регионите с нисък растеж и ниско развитие, публикуван през април на 2017 г., се фокусира върху 47 изоставащи региона в 8 държави членки - „региони с нисък растеж“ с брутен вътрешен продукт близък до средния за ЕС но с нисък растеж (в Италия, Испания, Гърция и Португалия) и „региони с нисък доход“ с нисък брутен вътрешен продукт но с окуражителен растеж (в България, Румъния, Унгария и Полша).  

Приблизително един на всеки шест граждани на ЕС живее в изоставащ регион (83 милиона жители), от които 32 милиона живеят в региони с нисък доход и 51 милиона в региони с нисък растеж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във