Банкеръ Daily

Свят

Европарламентът одобри споразумение за свободна търговия с Виетнам

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, „най-модерното и амбициозно споразумение, сключвано някога между ЕС и развиваща се страна“, получи одобрение от Европейския парламент в сряда. Евродепутатите подкрепиха споразумението за свободна търговия с 401 гласа „за“, 192 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“.

Виетнам е вторият най-голям търговски партньор на ЕС в Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, като търговията със стоки възлиза на 47.6 млрд. евро годишно и 3.6 млрд. евро по отношение на услугите. Износът на ЕС за Виетнам расте годишно с 5-7%, като търговският дефицит на ЕС с Виетнам през 2018 г. е бил в размер на 27 млрд. евро. Основният внос на ЕС от Виетнам включва телекомуникационното оборудване, облекло и хранителни продукти. Главният износ на ЕС за Виетнам са машини и транспортно оборудване, облекло и хранителни продукти.

„Най-модерното, най-всеобхватното и най-амбициозно споразумение, сключвано някога между ЕС и развиваща се страна“ ще допринесе за определянето на високи стандарти в региона и може да доведе до бъдещо споразумение за търговия и инвестиции между регионите, заяви Парламентът в придружаваща резолюция, приета с 416 гласа „за“, 187 гласа „против“ и 44 гласа „въздържал се“.

Споразумението е „ясен знак в подкрепа на свободната, справедлива и реципрочна търговия в период на нарастващи протекционистки тенденции и сериозни предизвикателства пред многостранната търговия, основаваща се на правила“, подчертаха евродепутатите.

Премахване на почти всички мита

Споразумението ще премахне почти всички мита между двете страни през следващите десет години, включително за основните европейски продукти за износ за Виетнам: машини, автомобили и химикали. То обхваща банкови услуги, морски транспорт и пощенски услуги, до които предприятията на ЕС ще имат по-добър достъп. Компаниите също така ще могат да участват в обществени поръчки обявени от правителството на Виетнам и от няколко града, включително Ханой. Споразумението защитава и 169 емблематични европейски продукта.

Освен това споразумението е инструмент за опазване на околната среда и за запазване на социалния напредък във Виетнам, включително трудовите права. То задължава прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата от страна на Виетнам. Страната пое също така ангажимент да ратифицира два законопроекта, по предложение на ЕП - един за премахването на принудителния труд, а другия за свободата на сдружаване, съответно до 2020 г. и 2023 г.

Търговското споразумение може да бъде прекратено, ако има нарушения на правата на човека.

Уреждане на спорове между компании и държава

Европарламентът отделно прие с 407 гласа „за“, 188 гласа „против“ и 53 гласа „въздържал се“ споразумение за защита на инвестициите, което установява инвестиционна съдебна система с независими съдии, които да уреждат спорове между инвеститори и държава. Придружаващата резолюция бе приета с 406 гласа „за“, 184 гласа „против“ и 58 гласа „въздържал се“.

Приетите споразумения представляват уникална възможност за постигане на целта на ЕС да се превърне в геополитически играч, който защитава многостранната търговия, отхвърля протекционизма и повишава стандартите за труд, защитава околната среда и правата на човека по целия свят. Споразуменията ще увеличат просперитета, ще създадат нови и по-добре платени работни места, ще намалят разходите за големи и малки предприятия и ще им дадат по-добър достъп до пазарите на другата страна”. Гледайте цялата реч тук.

Председателят на комисията по търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) заяви след гласуването: „Историята показва, че изолацията не променя дадена държава. Ето защо Парламентът гласува в подкрепа на това търговско споразумение с Виетнам. С него ние засилваме ролята на ЕС във Виетнам и региона, като гарантираме, че гласът ни има по-голяма тежест отпреди. Това е особено важно по въпроси, при които имаме несъгласие, като ролята на свободната преса или политическите свободи. Ние също така разширяваме пространството за действие на гражданското общество. Нашата работа отсега нататък е да гарантираме, че споразумението ще бъде приложено на практика“. Гледайте цялата реч от дебата тук.

Следващи стъпки

След като Съветът на ЕС официално одобри търговското споразумение и страните се уведомят взаимно, че процедурите им са приключили, то може да влезе в сила. За да влезе в сила споразумението за защита на инвестициите, първо трябва да бъде ратифицирано от парламентите на държавите членки на ЕС.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във