Банкеръ Daily

Свят

Европарламентът настоява: Пийте вода от чешмата!

Според Европейската комисия по-ниското потребление на бутилирана вода може да помогне на домакинствата в ЕС да спестят над 600 милиона евро годишно. Ако доверието в чешмяната вода се увеличи, това ще доведе до намаляване на пластмасовите отпадъци от бутилирана вода, което от своя страна ще ограничи морските отпадъци. Пластмасовите бутилки са едни от най-често срещаните пластмасови предмети по европейските плажове.

Директивата за питейната вода, одобрена във вторник от Европейския парламент, ще осигури по-добър достъп до висококачествена чешмяна вода, включително за уязвимите групи от населението. Новите правила имат за цел да подобрят достъпа до висококачествена чешмяна вода в целия ЕС. Те идват в отговор на исканията на над 1,8 милиона европейци, които подписаха първата успешна европейска гражданска инициатива Right2Water за по-добър достъп до безопасна питейна вода.

Държавите членки ще гарантират безплатното предоставяне на вода в обществените сгради и ще насърчават ресторантите, столовите и доставчиците на кетъринг услуги да предоставят на клиентите вода безплатно или срещу ниска такса за обслужване. Държавите членки следва също така да предприемат мерки за подобряване на достъпа до вода за уязвими групи като бежанци, номадски общности, бездомни хора, както и за малцинствата, като например ромите.

За да може хората да бъдат насърчени да пият чешмяна, а не бутилирана вода, качеството на чешмяната вода ще се подобри чрез по-строги ограничения за някои замърсители, включително за олово.

До началото на 2022 г. Комисията ще изготви списък на веществата или съединенията, представляващи опасност за здравето от обществена и от научна гледна точка, и ще извършва мониторинг над тях. Списъкът ще включва фармацевтични продукти, ендокринни нарушители и пластмасови микрочастици.

Държавите членки ще гарантират, че мерките, предприети за прилагане на новите стандарти, се основават на принципа на предпазливост и при никакви обстоятелства не водят до влошаване на настоящото качество на питейната вода.

„Двадесет години след влизането в сила на първата директива за питейната вода, е време тя да бъде актуализирана и да се въведат по-строги ограничения за някои замърсители, като например оловото. За Европейския парламент беше изключително важно новата директива да спомогне за това питейната вода да стане по-безопасна и да бъдат взети под внимание новите замърсители. Ето защо приветствам разпоредбите на директивата, отнасящи се за пластмасовите микрочастици и ендокринните нарушители като Бисфенол А“, каза евродепутатът Кристоф Хансен (ЕНП, Люксембург).

 

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във