Банкеръ Daily

Свят

Европарламентът настоя за икономическо и политическо овластяване на жените

Европейският парламент определи своите приоритети преди 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените, която ще се проведе през март в Ню Йорк. В резолюция, приета с 463 гласа „за“, 108 „против“ и 50 „въздържал се“, евродепутатите изразяват съжаление, че много от предизвикателствата, определени от Пекинската декларация и платформа за действие преди 25 години, продължават да са актуални и днес.

Евродепутатите призовават Съвета на ЕС да осигури единна позиция на ЕС и да противодейства на отстъплението по отношение равенството между половете и на всички мерки, подкопаващи правата на жените. Определяйки своите приоритети за предстоящата сесия през март, евродепутатите призовават за мерки за засилване на икономическото и политическото овластяване на жените:

•по-голямо приобщаване на жените в пазара на труда;

•повече подкрепа за женското предприемачество;

•премахване на разликата в заплащането между половете (16%) и пенсията (37%);

•благоприятстване на равното поделяне на отговорностите между мъжете и жените свързани с полагането на грижи;

•насърчаване на образованието за момичета и на по-голямото им участие в професии в областта на НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика);

•насърчаване на балансирано представителство между половете на всички нива на вземане на решения и;

•отблокиране в Съвета на ЕС на Директивата относно жените в управителните съвети.

За да се засили защитата на жените, ЕС трябва:

•спешно да приключи ратификацията от страна на ЕС на Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени;

•да осигури разпределяне на адекватни ресурси за борба с насилието, основано на пола и защита на жертвите, и;

•да предостави защита и насърчаване на правата на групи, страдащи от множествени и междусекторни форми на дискриминация, напр. жени с увреждания, чернокожи и цветнокожи жени, жени мигранти и ЛГБТИК лица.

ЕС трябва да действа глобално чрез:

•насърчаване и подкрепа за включването на специална глава относно равенството между половете във всички бъдещи търговски и инвестиционни споразумения на ЕС;

•осъждане на американското правило за „глобално блокиране“, което намалява финансирането на САЩ за международни организации, ако те предоставят или лобират за услуги свързани с аборт;

•значително подпомагане на финансирането на сексуалното и репродуктивно здраве и права, и;

•насърчаване на по-голямо участие на жените в действия срещу климатичните изменения, мироопазването, изграждане на мира и медиация.

Бързи факти

Пекинската декларация беше приета от ООН в края на четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г. с цел да бъде обявен набор от принципи за равенството на мъжете и жените. Платформата за действие призова за стратегически действия в области като икономика, образование, здравеопазване, борба срещу насилието и вземане на решения.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във