Банкеръ Daily

Свят

Европа има нужда от глобална реформа - от рекламата до управление на отпадъците

Членовете на Европейския парламент искат да подкрепят културата на повторна употреба и поправка ©Adobe Stock/Wichan_Shop

Комисията на Европейския парламент по вътрешен пазар предложи поредица от мерки за засилване на защитата на потребителите и повишаване на безопасността и устойчивостта на продуктите.

В сряда евродепутатите приеха резолюция за устойчив единен пазар, чрез която призовават Европейската комисия да осигури на потребителите „право на поправка“, като създаде условия тя да бъде по-систематична, икономически ефективна и потребителите да имат по-голям стимул за ремонт, а не за подмяна на стоки.

Те също така настояват Европейската комисия да обмисли въвеждането на обозначение на продуктите и услугите според очакваната продължителност на експлоатацията им (напр. създаване на брояч за употребата при определени категории стоки с цел да се улесни тяхната повторна употреба). Това ще подкрепи пазарите на стоки втора ръка и ще насърчи въвеждането на по-устойчиви производствени практики. За да се намалят електронните отпадъци, евродепутатите настояват отново за налагането на обвързващи правила за общи зарядни устройства.

Трябва да се обмислят ограничителни мерки за справяне с неправомерните търговски практики, изразяващи се в умишлено скъсяване на жизнения цикъл на даден продукт или пречки пред поправянето му. Според евродепутатите коригиращите актуализации на софтуера за определени цифрови устройства трябва да продължат през целия им очакван живот и да не ограничават техните експлоатационни качества.

Според проучване на Евробарометър 77% от гражданите на ЕС предпочитат да поправят своите устройства, вместо да ги сменят, а 79% смятат, че производителите трябва да бъдат задължени да улесняват поправката на цифрови устройства или замяната на отделните им части.

Промени са необходими във всички сфери: от реклама до управление на отпадъците

Евродепутатите също така настояват за по-устойчиви обществени поръчки, както и за отговорни маркетинг и реклама, които насърчават устойчивия бизнес и потребителския избор. Това трябва да включва ясни насоки за продукти, за които се твърди, че са екологични, подпомогнати от допълнително сертифициране на екомаркировката. Например, когато в рекламите се правят заявки за екологичност на даден продукт, трябва да бъдат следвани общи критерии, които да подкрепят твърдението.

Докладът също така предлага въвеждането на нови правила за управление на отпадъците, включително премахване на законовите пречки, които предотвратяват поправката, препродажбата и повторната употреба на стоките, като това ще подпомогне и пазара на вторични суровини.

Борба срещу опасни продукти, продавани онлайн

В друга резолюция относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар, одобрена с 45 гласа „за“, без гласове „въздържал се“ и „против“, членовете на ЕП разгледаха проблема с опасните продукти - особено тези, които се продават в онлайн търговски платформи. Тук са включени продукти, които съдържат опасни химикали, имат ненадежден софтуер или представляват други рискове за безопасността.

Евродепутатите настояват онлайн платформите и местата за търговия да предприемат проактивни мерки за справяне с подвеждащите практики и настояват правилата на ЕС за безопасност на продуктите да се прилагат строго. Те подчертават, че трябва да се гарантира спазването на правилата за безопасност за всички продукти, които се предлагат в ЕС, независимо дали са произведени в ЕС или извън него, като по този начин ще бъде осигурена лоялна конкуренция между компаниите и ще бъде предоставена надеждна информация за продуктите на потребителите.

Резолюцията разглежда също така безопасността и сигурността на изкуствения интелект (ИИ) (напр. подпомагане разработването на ефективни проверки на високорискови продукти, вградени в ИИ) и призовава за преразглеждане на действащото законодателство за безопасност на продуктите, като например Директивата относно общата безопасност на продуктите, за да бъде адаптирано към цифровизацията на продуктите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във