Банкеръ Daily

Свят

Еврокомисията утвърди френската схема за подкрепа на малките компании и самонаетите лица

Европейската комисия утвърди днес схемата на Франция за подкрепа на малките компании и самонаетите лица на обща стойност 1,2 млрд. евро, предаде Ройтерс.

По програмата френското правителство ще субсидира фирми с до 10 служители и годишен оборот до 1 млрд. евро.

Схемата бе одобрена от ЕК по бърза процедура, която се прилага от средата на март за ускоряване одобрението на разходите, които европейските държави правят в борбата с Ковид-19 и икономическите последици на кризата.

Европейската комисия представи днес насоки за работата на граничарите в условията на мерките, въведени за пресичане на епидемията от Ковид-19, предаде БТА. 

Ограниченията за несъществените пътувания до ЕС се прилагат за чужди граждани, които не живеят в ЕС и които имат съответните проявления на болестта, или са били изложени на опасност от заразяване, и така създават заплаха за общественото здраве. Всяко решение за отказ за пропускане през границата трябва да бъде съразмерно и недискриминационно. За да определят дали пътникът представлява заплаха, граничарите следва да се водят от насоките на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

Гражданите на всички държави от ЕС и членовете на техните семейства, както и чужденци с право на дългосрочно пребиваване, не подлежат на временните ограничения за пътуване, когато се връщат у дома. Гражданите на Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана трябва да се възприемат като граждани на ЕС в този случай. Някои работници от държави извън ЕС също са освободени от ограниченията, например здравни служители, погранични работници и сезонни селскостопански работници.

Пътниците, на които е разрешено влизане в ЕС, трябва да бъдат проверявани за истинност на документите за пътуване. Граничарите трябва да правят постоянни проверки в Шенгенската информационна система за защита от възможни терористични заплахи или трансгранична престъпност. Паспортите на граждани извън ЕС трябва да бъдат подпечатвани.

Граничарите следва да се обръщат незабавно към здравните служби, когато се натъкнат на съмнителен пътник. Когато възможностите на граничните служби намаляват, може да се даде предимство при обработката на влизащите пътници.

Държавите в ЕС трябва да улеснят транзитното преминаване на границите на всички европейци и членовете на техните семейства, независимо от тяхното гражданство, както и на чужденци, които имат разрешение за пребиваване. Гражданите на Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция трябва да бъдат пропускани по същия начин, когато пътуват към родината си.

Консулствата на държавите в ЕС следва да останат отворени и да осигуряват минимална обработка на заявления от пътници, освободени от временните ограничения заради епидемията. Чужденците в ЕС, чиито разрешения за престой изтичат, не трябва да бъдат наказвани. Държавите в ЕС имат право да удължат срока на изтичащите визи на онези чужденци, които са в Шенгенското пространство. Удължаване се допуска за срок до 90 дни за всеки 180 дни.

Държавите следва да издадат дългосрочни визи или разрешение за временно пребиваване на притежателите на краткосрочни визи, ако са принудени да останат в ЕС по-дълго. Държавите не следва да налагат наказания на чужденци, които не биха могли да напуснат навреме заради ограниченията за пътуване. Просрочията на престоя заради епидемията не трябва да се вземат предвид при обработката на бъдещи заявления за виза, предлага комисията.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във