Банкеръ Daily

Свят

Еврокомисията събира мнения за новия цифров свят

Европейската комисия започна обществена консултация относно законодателния акт за цифровите услуги — знаков пакет, обявен от председателя фон дер Лайен в нейните политически насоки и в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ от 19 февруари. 

Целта на консултацията е да се съберат мнения, доказателства и данни от хора, предприятия, онлайн платформи, представители на академичните среди, гражданското общество и всички заинтересовани страни, за да ни се помогне да оформим бъдещата нормативна уредба за цифровите услуги. Консултацията, която ще продължи до 8 септември, обхваща въпроси като безопасността онлайн, свободата на словото, справедливостта и еднаквите условия на конкуренция в цифровата икономика.

"Интернет предлага на гражданите и предприятията големи възможности, които те балансират срещу рисковете, свързани с работата и взаимодействието онлайн. Към момента искаме да получим мненията на заинтересованите граждани и страни относно това как да се създаде модерна регулаторна рамка за цифровите услуги и онлайн платформите в ЕС. Много от тези въпроси оказват въздействие върху ежедневието на гражданите и ние се ангажираме да изградим сигурно и иновативно цифрово бъдеще, адаптирано към техните нужди", заяви еврокомисарят Маргрете Вестегер.

Настоящата регулаторна рамка за цифровите услуги датира от двадесет години. Тя спомогна за растежа на европейските цифрови услуги, но не дава отговор на много от днешните належащи въпроси относно ролята и отговорността на онлайн платформите, особено на най-големите.  

Европа се нуждае от осъвременена регулаторна рамка, за да се намали непрекъснато нарастващата регулаторна разпокъсаност между държавите членки, да се гарантира по-добре, че всички в Европа са защитени онлайн така, както са защитени офлайн, и да се предложат на всички европейски предприятия еднакви условия за новаторство, растеж и конкурентоспособност в световен мащаб. Системно трябва да се гарантират безопасността на потребителите и зачитането на техните основни права, по-специално свободата на словото.

Консултацията на ЕК обхваща двете работни направления, обявени от Комисията като част от пакета на законодателния акт за цифровите услуги.

Първият набор от правила ще се отнася до основните принципи на Директивата за електронната търговия, по-специално свободата на предоставяне на цифрови услуги на целия единен пазар на ЕС в съответствие с правилата на мястото на установяване и с широкото ограничаване на отговорността за съдържанието, създадено от потребителите.

Втората мярка ще разгледа въпроса за еднаквите условия на конкуренция на европейските цифрови пазари, където понастоящем няколко големи онлайн платформи действат като пазачи на информационния вход.

"Ще проучим правилата, за да се справим с тези пазарни дисбаланси и да гарантираме, че потребителите имат най-широк избор и че единният пазар на ЕС за цифрови услуги се запазва конкурентоспособен и отворен за иновации. Това би могло да се постигне чрез допълнителни общи правила за всички платформи от определен мащаб, като например правила относно отдаването на предпочитания на собствените продукти и/или чрез адаптирани регулаторни задължения за конкретни пазачи на информационния вход, като например задължения, свързани с достъпа до нелични данни, специални изисквания към преносимостта на личните данни или изисквания за оперативна съвместимост", посочват от Комисията.

Освен това Комисията също така проведе консултации във връзка с други нововъзникващи въпроси, свързани с онлайн платформите, като например възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени самостоятелно заетите лица при предоставянето на услуги чрез онлайн платформи. Успоредно с това днес започна втора консултация относно евентуален нов инструмент в областта на конкуренцията.

Следващи стъпки

Комисията се консултира с широката общественост, доставчиците на цифрови услуги, включително онлайн платформите, предприятията, които достигат до своите потребители онлайн, органите, НПО, представителите на академичните среди и другите заинтересовани страни. Респондентите се приканват да представят отговорите си до 8 септември 2020 г.  Консултацията ще бъде използвана за предложенията на Комисията за пакета на законодателния акт за цифровите услуги, които се очаква да бъдат публикувани в края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във