Банкеръ Daily

Свят

Еврокомисията се опитва да спаси образованието

Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе втора видеоконференция с министрите на образованието на държавите членки, посветена на отражението на коронавируса върху системите за образование и обучение в Европа.

"Бързото разпространение на коронавируса оказа значително влияние върху училищата и висшето образование във всички европейски държави. В тази трудна ситуация трябва да отдадем заслуженото на държавите членки за бързата реакция, но и на преподавателите, учениците, студентите и родителите, които продължават да полагат усилия, за да не прекъсне образователният процес. Нужно е въз основа на извлечените поуки да преодолеем трудностите и да усъвършенстваме допълнително цифровото образование, което ще има все по-важна роля в бъдеще. Общите предизвикателства в ЕС изискват диалог и споделяне на добри практики", заяви Мария Габриел.

По време на видеоконференцията бяха обсъдени конкретните мерки, предприети след предишното заседание. За да подпомогне обмена на информация и добри практики между държавите-членки, Европейската комисия създаде виртуална група за обмен на информация. Учредена беше и нова група, наречена "eTwinning по време на затворено училище", където учителите могат да обменят добри практики за дистанционно обучение и да намерят безплатни ресурси и инструменти. В помощ на учители, преподаватели, ученици и студенти бе създаден нов специализиран Портал за училищно образование, предоставящ колекция от ресурси, достъпни за всички.

Българският еврокомисар информира, че продължава активната работа и по актуализирането на Плана за действие в областта на цифровото образование, който ще е готов през юни.

Във връзка с висшето образование, Мария Габриел и министрите обсъдиха и въпроса за приема за следващата академична година. "Необходимо е държавите членки да насърчат университетите в съответните страни да проявят гъвкавост при предстоящата процедура за прием на първокурсници. Гъвкавост, която евентуално да включва възможност за по-късно представяне на дипломи за средно образование и по-късен срок за окончателно записване (например до септември), ако това се счете за подходящо", коментира Мария Габриел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във