Банкеръ Daily

Свят

Еврокомисията с нов план в подкрепа на ромите

Европейската комисия е изготвила нов 10-годишен план за интеграцията на ромите. В него са включени препоръки и насоки, изготвени на базата на отчетите за свършеното досега от страните в общността.

"Нашите усилия през последните десет години да подкрепим ромското население в ЕС не бяха достатъчни. Нямаме извинение за това. Много роми продължават да се сблъскват с дискриминация и расизъм. Това е неприемливо. Днес подновяваме усилията си, за да поправим това положение, с ясни цели и подновен ангажимент за постигане на реална промяна през следващото десетилетие", заяви зам.-председателят на Еврокомисията, отговарящ за прозрачността и ценностите Вера Йоурова.

Комисията призова всяка страна от ЕС да разработи и одобри национална стратегия за ромите и да я представи пред Комисията до септември 2021 година. В новите насоки е заявно, че трябва да бъде обърнато внимание на специфичните нужди на различните групи ромско население - младите хора, децата, жените, хората с увреждания, т.нар. гурбетчии и т.н.

Освен това според плана, усилията трябва да бъдат насочени към намаляването на дискриминацията, борбата със стереотипите и гарантирането на равни права, както и да не бъде допускано маргинализиране на ромски общности. Един от предложените начини е дейности в училище, които да обърнат внимание на мултикултурните  различия.

Според анализите на ЕК през последните години усилията за приобщаване на ромите имат най-видим резултат в областта на образованието - намалява броят на учениците, които напускат рано училище, увеличава се броят на ромските деца, участващи в ранните фази на образователната система. Но в същото време се увеличават случаите на сегрегация.

Пандемията от COVID-19 пък постави сериозни проблеми по отношение на ромската интеграция. При дистанционното обучение например се оказа, че много от децата живеят в домове без информационни технологии, а дори и без електричество, което пречи на участието им процеса. Това налага изготвяне на политики на европейско ниво, пише в плана на Брюксел.

Страните от общността трябва да гарантират и равен достъп до трудовия пазар за ромите, както и да дадат подкрепа за старта на трудовия живот на младите хора и тяхното кариерно развитие. Тази подкрепа трябва да бъде и по отношение на държавния, и по отношение на частния сектор и може да бъде постигната със схеми за работодателите. Държавите ще трябва да помислят и за достъпа на ромите до здравеопазване и социални услуги, както и за подобряването на условията за живот.

Комисията ще наблюдава напредъка към постигането на целите за 2030 г., като се основава на резултатите от проучванията, проведени от Агенцията на Европейския съюз за основните права и на информацията, предоставена от гражданското общество. Новият десетгодишен план в неговата цялост ще бъде подложен също така на задълбочена междинна оценка.

"За да може Европейският съюз да се превърне в истински съюз на равенство, трябва да гарантираме, че милионите роми са третирани еднакво, че те са приобщени в социално отношение и че могат да участват в социалния и политическия живот без изключение. Въз основа на целите, които определяме в Стратегическата рамка днес, очакваме до 2030 г. да постигнем реален напредък в превръщането ни в една Европа, в която ромите са част от многообразието на нашия Съюз, участват в нашите общества и разполагат с всички възможности да допринасят пълноценно за политическия, социалния и икономическия живот в ЕС и да се възползват от него", коментира комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във