Банкеръ Weekly

Свят

Еврокомисията наложи строги правила на "Газпром"

Европейската комисия налага на "Газпром" редица задължения, с които се отстраняват опасенията по отношение на конкуренцията и се позволява свободният пренос на газ на конкурентни цени на пазарите на синьо гориво на Стария континент.

Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: "Всички дружества, извършващи дейност в Европа, трябва да спазват европейските правила за конкуренцията, независимо от държавата им на произход. С днешното решение се премахват създадените от "Газпром" пречки, възпрепятстващи свободния пренос на газ в Централна и Източна Европа."

Освен това на "Газпром" се налага подробен набор от правила, които значително ще променят начина, по който компанията извършва дейност на централно- и източноевропейските газови пазари:

- Край на договорните бариери пред свободния пренос на газ: необходимо е "Газпром" да премахне всички наложени на клиентите си ограничения по отношение на препродажбата на газ през граница. Освен това "Газпром" трябва да адаптира разпоредбите в договорите си относно мониторинга и измерването на потреблението на газ в България, които са изолирали българския газов пазар от пазарите на газ на съседните страни от ЕС. Това ще позволи прехвърлянето на контрола от "Газпром" на българския оператор на газопреносната инфраструктура.

- Задължение за улесняване на потоците на газ към изолираните пазари и от тях: "Газпром" ще позволи потоците на газ да текат към и от части на Централна и Източна Европа, които все още са изолирани от другите държави членки поради липса на междусистемни връзки, а именно балтийските държави и България.

- Структуриран процес за осигуряване на конкурентни цени на газа: На съответните клиенти на "Газпром" се предоставя ефективен инструмент, с който да се гарантира, че тяхната цена на газа отразява равнището на цените в конкурентни западноевропейски пазари на газ, особено в разпределителните центрове за втечнен газ. Клиентите могат да поискат по-ниска цена, когато цената на газа им се отклонява от конкурентните западноевропейски референтни стойности на цените.

- Без използване на господстващо положение при доставките на газ: "Газпром" не може да се възползва от каквито и да е предимства, свързани с газовата инфраструктура, които получава от клиентите си, като използва господстващата си пазарна позиция в доставките на газ. По отношение на "Южен поток" в решението ясно се посочва, че "Газпром" няма да се възползва от получените предимства. "Газпром" няма да иска обезщетения от българските партньори след прекратяването на проекта "Южен поток".

Европейската комисия реши да направи тези задължения (т.нар. ангажименти), правно обвързващи по отношение на "Газпром". Ако дадено дружество нарушава тези задължения, комисията може да наложи глоба в размер до 10% от световния оборот на дружеството, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила на Евросъюза.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във