Банкеръ Daily

Свят

"Еврохолд" със силни резултати след частична консолидация на новия енергиен бизнес

"Очакваме възходящият тренд във финансовото ни представяне да продължи и в следващите периоди“, коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на "Еврохолд".

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, отбелязва солиден ръст на резултатите си и подобрява значително рентабилността си за деветте месеца на годината. Това показва консолидираният отчет на дружеството за периода, който включва само частично (два месеца) представянето на придобитите в края на юли дъщерни дружества на "ЧЕЗ Груп" у нас.

В периода между януари и септември "Еврохолд" има приходи от над 1.78 млрд. лв., което e 49% ръст на годишна база. Енергийните дружества формират на този етап 18.4% от общите парични постъпления на групата, като пълният им принос ще проличи през следващата година. Печалбата от основна дейност на холдинга се повишава с малко над 123% за година до 157.1 млн. лева. Крайният нетен финансов резултат за деветмесечието на тази година е положителен и е в размер на 4.35 млн. лева.

Всички бизнес сегменти на "Еврохолд" продължават да отчитат увеличение на приходите си и да възстановяват резултатите си от преди пандемията. Постъпленията от застрахователна дейност на групата нарастват с 22.1% за година до приблизително 1.3 млрд. лева. Приходите от застрахователни премии на дъщерната "Евроинс Иншурънс Груп" (EИГ) се повишават с 26% за година и са на стойност 830 млн. лева.

Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, групирани съответно в "Авто Юнион" АД, "Евролийз Груп" ЕАД и "Евро-Финанс" АД, регистрират ръст на приходите и оперативните си печалби. Резултатите на автомобилния подхолдинг към септември все още не отразяват реализираните сделки по продажбата на негови дъщерни дружества по-рано тази година, което е в съответствие със стратегията на "Еврохолд" за фокусиране върху застрахователния и енергийния бизнес.

„Интеграцията на новопридобитите енергийни дружества върви успешно и резултатите ни в това направление тепърва ще растат. Останалите бизнес сегменти също се развиват добре. "Еврохолд" вече възстанови позициите си от преди COVID пандемията в застраховането и финансово-инвестиционната дейност и частично в останалите пазарни сегменти. Очакваме възходящият тренд във финансовото ни представяне да продължи и в следващите периоди“, коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на "Еврохолд".

В края на юли тази година притежаваната от "Еврохолд" - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), закупи седем дружества на чешката "ЧЕЗ Груп" за 335 млн. евро. В резултат на транзакцията холдингът стана мажоритарен собственик на най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електрическа енергия в България. Eastern European Electric Company придоби също компания за IT услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на всички подразделения на "ЧЕЗ Груп" в България.

"Еврохолд България" АД е водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа  и държави от бившия СССР. Компанията развива бизнес в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия, застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във