Банкеръ Daily

Свят

Еврофондовете никога не са използвани толкова гъвкаво

Еврофондовете никога не са използвани толкова гъвкаво. Първо европейските институции освободиха над 3 млрд. евро в подкрепа за здравеопазване, а след това позволиха пренасочване на средства от структурните фондове за спасяване на закъсалите икономики. 

Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предлага да бъдат направени спешно значителни инвестиции за създаване на по-жилава, екологична и цифрова икономика. Та изтъкна ключовата роля на дългосрочния бюджет на ЕС, като го определи като “кораб-майка на възстановяването”, и посочи нуждата от нов "План Маршал" по сходство с програмата, която помогна за възстановяването на страни в Европа след Втората световна война. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също прикани за общи действия на ниво ЕС и заяви: “Понякога е нужна криза, за да обедини хората”.

Мерки за стабилизиране

Евродепутатите приеха допълнителни мерки, които позволяват финансирането от Европейския съюз да бъде предоставено незабавно и с изключителна гъвкавост за борба с пандемията от COVID-19. На извънредната пленарна сесия в петък Европейският парламент одобри пакета „Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса плюс“ (CRII +), предложен от Европейската комисия на 2 април чрез „неотложната процедура".

Най-важната приета мярка бе за гъвкаво използване на европейски фондове. Одобрените предложения ще позволят на държавите членки да прехвърлят ресурси между трите основни кохезионни фонда (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд), между различните категории региони и между конкретните приоритетни области на фондовете. По изключение, ще бъде възможно да се финансират напълно програмите по кохезионната политика, свързани с COVID-19, чрез стопроцентово финансиране от ЕС през отчетната 2020-2021 година, от 1 юли 2020 г. и до на 30 юни 2021 г.. Мерките също опростяват одобрението на програмите с оглед ускоряване на изпълнението, улесняват използването на финансовите инструменти и опростяват одитите.

Новите правила ще позволят на земеделските производители да се възползват от заеми или гаранции при благоприятни условия, за покриване на оперативните им разходи до 200 000 евро. Те също така ще освободят неизползвано финансиране за селските региони, свързано със земеделието, за борба с COVID-19.Предложението беше прието с 689 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 1 „въздържал се“.

Предвиждат се и специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите. Мерките включват подкрепа за рибарите, които трябва да прекратят дейностите си, финансова помощ за производителите на аквакултури, чиято продукция е прекъсната или намалена, подкрепа за организации на производителите за временно складиране на продукти от риболов и аквакултури, както и гъвкаво преразпределение на фондове на националните оператори.

Евродепутатите одобриха, след неформално споразумение със Съвета на ЕС, редица подобрения, които ще позволят оказването на подкрепа на нови рибари и рибари, които извършват риболов от брега (т.е. тези, които ловят риба без лодка). Тези подобрения ще адаптират и разпоредбите за най-отдалечените региони за справяне с кризата, както и осигуряването на бюджетна гъвкавост за подпомагане на държавите, които са изчерпали всички отпуснати средства. Измененото предложение беше прието с 671 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 15 гласа „въздържал се“.

На заседанието бяха съгласувани и специални  мерки за гарантирането на непрекъснатото функциониране на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Мерките включват възможност за финансиране на осигуряването на защитна екипировка за работници и доброволци, временното стопроцентово съфинансиране от бюджета на ЕС и по-леки мерки за докладване и одит по време на кризата с COVID-19.

След неформално споразумение със Съвета на ЕС, членовете на ЕП също одобриха изменения, които позволяват предоставянето на помощ чрез нови методи, като например електронни или хартиени ваучери. Това ще гарантира безопасността на всички участващи в операциите и достигането на помощта до най-уязвимите и маргинализираните. Одобрените мерки имат за цел да защитят най-уязвимите хора от COVID-19 и да гарантират, че храна и основна материална помощ ще достига до тях, при спазване на социалното дистанциране и личната защита. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във