Банкеръ Daily

Евродепутати предупреждават

Еврофондовете могат да се крадат на воля

ЕП пита кой са петдесетте най-големите получатели на средства от ЕС. 

Неточните системи за отчитане, фрагментираните данни, техническите и правните бариери правят тромаво определянето на най-добрите крайни бенефициенти на средствата от Европейския съюз, предупредиха евродепутатите.

Предварителното проучване, проведено от експерти и обсъдено от Комисията за бюджетен контрол в Европарламента  в понеделник, "е първата стъпка към ясното описание и анализ на проблема. Това би ни позволило да разработим стабилна система за в бъдеще, за да защитим по-добре парите на данъкоплатците в ЕС",  каза председателят на комисията Моника Холмайер (ЕНП, Германия).

"Липсата на надеждни и сравними данни за крайните бенефициери на средства от ЕС е постоянна грижа на Комисията за бюджетен контрол. Засега  не съществува интероперативна и цифрова система за целия блок, която да предоставя ясен преглед на начина, по който парите на ЕС се разпределят на крайните бенефициенти. Тази непрозрачност прави бюджета на ЕС уязвим и склонен към злоупотреби, измами и създава риск конфликтите на интереси да останат неразкрити", заключи тя.

По време на дебата членовете на Комитета за бюджетен контрол настояваха за още по-голяма прозрачност и да могат да сравняват данни за това кои са крайните бенефициенти на публичните пари. Те заявиха, че това ще разкрие случаи на измами и конфликти на интереси, които могат да възникнат в няколко държави, и ще позволи да бъдат разследвани. Трябва да се намери баланс между ефективна и прозрачна система за извличане на данни и законови недостатъци или технически препятствия, казаха те.

Представителите на Европейската комисия се съгласиха с искането на евродепутатите за повече прозрачност, но посочиха няколко правни пречки пред реформирането на системата за докладване на ЕС. Те споменаха принципа на субсидиарност, защитата на личните данни, необходимостта да се разграничат данните, които могат да бъдат публично достъпни, и тези, които са необходими за административен и съдебен одит и контрол на разходите. Те също така повдигнаха аргумента за допълнителна административна тежест.

Изследване, представено от Вилем Питер де Хрун, анализира около 10 милиона бенефициенти по Общата селскостопанска политика през 2018 и 2019 г. и над 500 000 проекта, получили средства за сближаване между 2014 и 2020 година.

Проучването оценява почти 300 национални системи за оценка, използвани в 27-те държави-членки на ЕС и във Великобритания. То потвърждава опасенията на членовете на Европейския парламент, че толкова голям брой  несравними методологии, поне по отношение на кохезионните фондове, прави почти невъзможно да се знае със сигурност кой в ​​крайна сметка получава пари от ЕС.

Затова докладът на евродепутатите препоръчва създаване на обща система на ЕС за отчитане, която покрива всички кохезионни фондове и  добавяне към съществуващата система на ясни показатели, които позволяват да се идентифицира реалният бенефициент (например публично или физическо лице). Важно е в бъдеще и  свързване на базата данни на ЕС с националните регистри на крайния бенефициер и  удължаване на отчетния период до минимум пет години.

Кой получава пари от ЕС?

В ЕС преките получатели на фондове за сближаване и финансирани от Общата селскостопанска политика са включени в публично достъпни списъци. Тези данни обаче не се публикуват по еднакъв и оперативно съвместим начин. Освен това те изброяват само преки бенефициенти, които не винаги са крайните бенефициери, като по този начин не позволяват на членовете на ЕП да имат точен преглед.

В последния си доклад за освобождаване от отговорност Парламентът призова за въвеждане на нови системи, за да се избегнат измами и неравномерното разпределение на субсидиите от ЕС. Депутатите също така поискаха от Комисията да предложи максимална сума, която физическо лице може да получи с директно плащане, като по този начин прави невъзможно дадено лице да получи субсидии от стотици милиони евро.

Депутатите също така поискаха да бъде създадена информационна информационна система в реално време за плащанията от европейските фондове за земеделие и сближаване, включително информация за това кои лица са крайните бенефициенти, и междувременно поискаха ЕП да бъде информиран кой са петдесетте най-големите получатели на средства от ЕС. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във