Банкеръ Daily

Свят

Евродепутатите искат забрана на опасни за здравето хербициди

Европейският парламент подкрепи пълната забрана на хербицидите на основата на глифозат до декември 2022 г. и незабавното ограничение на употребата на веществото. Глифозатът (или глифосат, N-(фосфонометил)-глицин, C3H8NO5P) е неселективен системен хербицид, използван за борба с плевелите, особено с многогодишните. Сред хербицидите заема първо място в света по производство. 

ЕП се противопоставя на предложението на Европейската комисия за подновяване на спорния лиценз на хербицидите за период от 10 години. Вместо това, според евродепутатите, ЕС трябва да изготви планове за постепенно премахване на веществото, като се започне от пълна забрана на употребата в домакинството, както и забрана за употреба в земеделието, когато биологичните алтернативи (т.е. „интегрирани системи за борба с вредителите“) вършат работа за борба с плевелите.

Целта на евродепутатите е глифозатът да бъде напълно забранен в ЕС до 15 декември 2022 г.  

Тревоги относно научните оценки на веществото

Оценката на риска, направена от ЕС, преди подновяването на лиценза на веществото, беше противоречива. Агенцията на ООН, отговаряща за изследването на рака и Агенциите по безопасността на храната и химикалите, стигнаха до различни заключения относно безопасността му.  

Освен това публикуването на така наречените „Документи на Монсанто“, вътрешни документи на компанията, която притежава и произвежда Раундъп®, чието главно активно вещество е глифозатът, предизвика съмнения за достоверността на някои от научните трудове, използвани в оценката, направена от ЕС, относно безопасността на глифозата.     

Според евродепутатите процедурата по одобрение от ЕС, включително научната оценка на веществата, трябва да се основава само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, изготвени от компетентни публични органи. Агенциите на ЕС трябва бъдат усъвършенствани, за да могат да работят по този начин.

През март 2015 г. Международната агенция за изучаване на рака към Световната здравна организация, основавайки се на публикувани данни от епидемиологични и експериментални изследвания, обнародва заключение, в което се съдържа изводът, че глифозатът е „възможен канцероген за човека“ (категория на опасност „2А“). В заключението се отбелязва, че има данни за повишено ниво на развитие на неходжкинови лимфоми при работещи с глифозат. 

През ноември 2015 г. Европейският орган за безопасност на храните публикува доклад, в който заключава, че „веществото едва ли е геннотоксично и също едва ли представлява канцерогенна опасност за човека“. В доклада е отбелязано, че е възможно да съществуват канцерогенни препарати, съдържащи глифозат, обаче изследванията на самия глифозат не показват канцерогенен ефект. 

През март 2017 г. Комитетът по оценка на риска към Европейската агенция за химични реагенти (European chemicals agency), след анализ на наличната научна информация, стига до извода, че глифозатът е химично вещество, способно да предизвика сериозно увреждане на очите, и също че глифозатът е токсичен за водните организми, но съществуващите научни свидетелства не позволяват да се признае глифозатът за карцероген, мутаген или вещество, токсично за половата система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във