Банкеръ Daily

Свят

ЕС затяга целите за емисиите, България трябва да ги намали с 10%

Страните от Европейския съюз трябва да увеличат усилията си за по-бързо намаляване на вредните емисии, отделени от редица сектори, като за първи път сред тях се включват строителството и сградният фонд, селското стопанство, транспортът и третирането на отпадъци. Съгласно споразумението, постигнато късно снощи между страните от Съюза и Европейския парламент, националните климатични цели за 2030 г. стават по-високи в зависимост, наред с други фактори, от икономическата сила на отделните страни, предаде ДПА.

Така целта за намаляване на вредните емисии на Германия, най-силната икономика в ЕС, ще бъде повишена от 38 до 50 процента, докато България, най-бедната страна в Общността, ще трябва да редуцира емисиите с 10 процента. Законодателството е част от план на ЕС за намаляване на нетните емисии с 55 процента до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. и за постигане на климатична неутралност до средата на века.

"Тази вечер споразумението внася яснота относно националните усилия на страните членки, гарантира солидарност и показва на (продължаващата международна климатична конференция на ООН) COP27, че ЕС е на път да изпълни ангажиментите си в областта на климата", каза зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за Зелената сделка. Индустриите, обхванати от така наречения Регламент за споделяне на усилията (ESR), са отговорни за 60 процента от емисиите на парникови газове в ЕС, добави той.

Решението все още трябва да бъде официално одобрено, преди законодателството да влезе в сила, макар това да е по-скоро формалност.

Европейската комисия предложи днес временни правила за допълнително улесняване на производството на възобновяема енергия като мярка за ускоряване на откъсването на ЕС от зависимостта от вноса на руски енергоносители.

Комисията предлага производството на възобновяема енергия да бъде възприемано като дейност от висок обществен интерес. Това предполага нови разрешителни да се издават по опростена оценка по отношение на изключенията от законодателството на ЕС за околната среда. Внасят се уточнения за приложението на правилата за птиците и местообитанията, за да отпаднат пречките при издаването на разрешителните за някои проекти за възобновяема енергия.

Предоставянето на значително по-бързи разрешителни процедури за употребата на слънчева енергия ще даде тласък на поставянето на панели, особено при сградите, допълва комисията. Предлага се разрешителните за слънчеви панели да се издават в срок до един месец, като дотогава трябва да се осигури и свързване към мрежата, ако панелите са поставени на сграда.

Според комисията е необходимо да има възможност за бързо възстановяване на разрешителните за средства за производството на възобновяема енергия в срок до шест месеца. ЕК предвижда също ускорени процедури за издаване на разрешителни за въвеждането на термопомпи в срок до три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във