Банкеръ Daily

Свят

ЕС въвежда нови правила за ДДС за дребния бизнес

Евродепутатите одобриха план за намаляване на бюрокрацията при прилагане на ДДС за  малки и средни предприятия. Депутатите одобриха текста, предложен от държавите-членки, с 592 гласа „за“, 22 „против“ и 51 въздържали се.  Новите правила ще влязат в сила от 1 януари 2025 година.

Инициативата, оглавявана от Инесе Вайдере от групата на ЕНП, има за цел да реформира правилата за ДДС чрез намаляване на административната тежест и разходите за по-добро развитие на  развитие на трансграничната търговия.

Разходите за осчетоводяване на ДДС за малкия бизнес ще бъдат намалени с 16% от 68 млрд. евро на 56.1 млрд. евро в рамките на ЕС, като в същото време трансграничната търговия в региона ще се увеличи с 13.5%. Настоящото законодателство осигурява изключения от ДДС за малък бизнес на национално ниво. Предложената реформа ще осигурява подобни изключения да бъдат прилагани към малък бизнес, базиран в друга страна-членка на ЕС

Мярката предвижда, че малките предприятия ще могат да се възползват от опростени правила за съответствие, ако годишният им оборот не надвишава прага, определен от съответната държава-членка. Този праг за конкретната държава не може да надвишава 85 000 евро. При определени условия малките компании от други държави-членки с трансгранична дейност, ако не надвишат този праг, също биха могли да се възползват от опростения режим, при условие че общият им годишен оборот в целия съюз не надвишава 100 000 евро.

Законодателството за ДДС за малкия и среден бизнес е в процес на разработка от 2018 г. 

Според проучвания страните от ЕС губят всяка година до 50 милиарда евро от трансгранични измами с данък добавена стойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във