Банкеръ Daily

Свят

ЕС създава фонд от 17,5 млрд. евро за зелен преход

От обхвата на подпомагането са изключени инвестициите, свързани с атомни електроцентрали, изкопаеми горива и тютюневи изделия.

Съветът на Европейския съюз прие регламент за създаване на фонд за справедлив преход към зелената икономика в размер на 17,5 милиарда евро.

Фондът ще финансира проекти, които ще облекчат социално-икономическите разходи за общностите, силно зависими от изкопаеми горива или отрасли с висок интензитет на емисии на парникови газове. Целта е  намаляване с 55% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и за климатичен неутралитет до 2050 г.

Финансирането ще се предоставя само въз основа на териториални планове за справедлив преход, които ще бъдат изготвени от страните-членки заедно със съответните местни и регионални власти.

"Успехът на Европейския зелен пакт зависи от това да смекчим последиците за най-засегнатите от декарбонизацията на нашата икономика. Фондът за справедлив преход ще предостави така необходимата подкрепа на предприятията и работниците на местно равнище, така че да можем да се борим заедно с изменението на климата като Съюз, без никой да бъде изоставен", заяви Нелсон де Соуза, министър на планирането на Португалия, която е ротационен председател на Съвета.

Как ще се финансира

Общата сума от 17,5 милиарда евро (по цени от 2018 г.) се състои от 7,5 милиарда евро за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г. и 10 милиарда евро от инструмента за възстановяване, налични за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Държавите от блока също ще допринасят за програмите по линия на фонда за справедлив преход. Освен това те могат да прехвърлят средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс. По този начин могат да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на близо 30 милиарда евро.

Кой може да се възползва 

Фондът за справедлив преход подкрепя малките и средните предприятия, включително стартиращите предприятия, и създаването на нови предприятия.

Основен акцент на фонда е да се помогне на хората да се приспособят към новите възможности за заетост чрез инвестиции в обучение и преквалификация на работниците и търсещите работа, помощ при търсене на работа, както и мерки за социално приобщаване.

Другите видове инвестиции обхващат научни изследвания и иновации, трансфер на модерни технологии, достъпна екологична енергия и съхранение на енергия, декарбонизация на местния транспорт, цифровизация и укрепване на кръговата икономика, включително чрез предотвратяване на генерирането на отпадъци.

От обхвата на подпомагането са изключени инвестициите, свързани с атомни електроцентрали, изкопаеми горива и тютюневи изделия.

България ще получи близо 1.2 млрд. евро за справедлив преход

През май  Европейският парламент одобри разпределението на средствата между страните от Европейския съюз за справедлив преход.Тогава стана ясно, че  България ще получи средства в размер на 1.178 млрд. евро от фонда, като в пакета влизат 505 млн. евро по дългосрочния бюджет за периода 2021 – 2027 г. и 673 млн. евро по плана за възстановяване.

Разпределението на средствата към всяка от страните членки се базира на пет социално-икономически критерия, сред които са данните за заетостта, генерирането на парникови газове, отделянето на въглеродни емисии в региони, свързани с производство на въглища и др.

В България се намира един регионите, които генерират най-много емисии в блока, а основна причина са дейностите в Маришкия басейн.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във