Банкеръ Daily

От срещата на върха:

ЕС стимулира Турция с 3,5 млрд. евро и запазва твърдия тон към Русия

Лидерите обсъждаха актуални теми на първия ден от срещата си на върха в Брюксел, 24 юни.

Лидерите решиха на първия ден от срещата на върха, 24 юни, да стимулират Турция с 3,5 млрд. евро заради сирийските бежанци  и да запазят  твърдия тон към Русия.

Опит за приобщаване на Турция 

Европейският съвет разгледа отново положението в Източното Средиземноморие и отношенията на Европейския съюз с Турция и припомни стратегическия интерес на ЕС от стабилна и сигурна среда в Източното Средиземноморие и от развитието на отношения с Турция, основаващи се на сътрудничество и взаимна изгода. Той изразява задоволство от намаляването на напрежението в Източното Средиземноморие, като тази тенденция е необходимо да се запази.

Лидерите изтъкнаха, че взимат под внимание началото на работата на техническо равнище за мандат за модернизиране на митническия съюз между ЕС и Турция и припомнят необходимостта от преодоляване на сегашните трудности при осъществяването му, като се осигури ефективното му прилагане за всички държави членки.

Стана ясно, че ще има много срещи високо равнище с Турция по въпроси от взаимен интерес, като миграцията, общественото здраве, климата, борбата с тероризма и регионалните въпроси.

Европейският съвет призовава Комисията незабавно да представи официални предложения за продължаване на финансирането за сирийските бежанци и приемните общности в Турция, Йордания, Ливан и други части на региона, в съответствие с изявлението на членовете на Европейския съвет от март 2021 г. и в контекста на цялостната миграционна политика на ЕС.

Освен това ЕС остава изцяло ангажиран с цялостното уреждане на кипърския проблем, основаващо се на федерация с две общности и две зони с политическо равноправие, в съответствие с приложимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН. 

Зачитането на принципите на правовата държава и основните права в Турция продължава да бъде основен източник на загриженост. Действията, насочени срещу политически партии, защитници на правата на човека и медии, представляват сериозно отстъпление от правата на човека и противоречат на задълженията на Турция да зачита демокрацията, принципите на правовата държава и правата на жените. Диалогът по тези въпроси остава неразделна част от отношенията между ЕС и Турция.

Брюксел осъди "злонамерените действия" на Русия 

Европейският съвет обсъди отношенията с Русия, като взе предвид доклада на върховния представител Жозеп Борел и Комисията.

Лидерите заявиха, че очакват ръководството на Русия да демонстрира по-конструктивна ангажираност и политически ангажимент и да прекрати действията срещу ЕС и неговите държави членки, както и срещу трети държави. Те призоваваха Русия да поеме в пълна степен отговорността си за гарантирането на цялостното изпълнение на споразуменията от Минск като основно условие за всякаква съществена промяна в позицията на ЕС.

"Европейският съвет изтъква необходимостта от твърд и координиран отговор от страна на ЕС и неговите държави членки на евентуални по-нататъшни злонамерени, незаконни и дестабилизиращи действия на Русия, като се използват пълноценно всички инструменти, с които разполага ЕС, и се гарантира координация с партньорите. За тази цел Европейският съвет приканва Комисията и върховния представител да представят и варианти за допълнителни ограничителни мерки, включително икономически санкции", се казва в заключителното изявление.

В същото време ЕС е готов за избирателно сътрудничество с Русия в области от интерес. Европейският съвет приканва Комисията и върховния представител да разработят конкретни варианти, включително условия и лостове в това отношение, с цел те да бъдат разгледани от Съвета, по теми като климата и околната среда, здравеопазването, както и по избрани въпроси на външната политика и политиката на сигурност и многостранни въпроси, като Съвместния всеобхватен план за действие, Сирия и Либия. В този контекст Европейският съвет ще проучи възможните формати и условия за диалог с Русия.

Европейският съвет осъжда ограниченията на основните свободи в Русия и свиването на пространството за гражданското общество. Европейският съвет подчертава необходимостта от контакти между хората и непрекъсната подкрепа от страна на ЕС за гражданското общество, правозащитните организации и независимите медии в Русия.

По време на обсъждането бе  изтъкната необходимостта от по-нататъшно задълбочаване и засилване на политическите и икономическите връзки, връзките между хората и сътрудничеството с източните партньори. В този контекст той припомня Декларацията от срещата на върха на Източното партньорство от 2017 г., в която се признават европейските стремежи и европейският избор на съответните източни партньори, както е посочено в споразуменията за асоцииране и в контекста на тяхното влизане в сила. Европейският съвет подчертава и ангажимента си за задълбочаване на отношенията с Централна Азия.

По отношение на Беларус Европейският съвет приветства своевременното изпълнение на вече обявените санкции срещу висши чиновници и организации. 

Лидерите отново призовават за незабавно освобождаване на всички политически затворници и произволно задържани лица, включително Роман Протасевич и София Сапега, и за прекратяване на репресиите срещу гражданското общество и независимите медии. Той изтъква отново демократичното право на беларуския народ да избере своя президент чрез нови, свободни и честни избори.

Европейският съвет потвърждава ангажираността си с процеса на стабилизиране на Либия под егидата на Организацията на обединените нации. Изборите следва да се проведат на 24 декември съгласно договореното в пътната карта и изборните резултати следва да бъдат приети от всички.

В заключение лидерите осъждат последните злонамерени действия в киберпространството срещу държави членки, включително в Ирландия и Полша. Те приканват Съвета да обмисли подходящи мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във