Банкеръ Daily

Свят

ЕС ще защити работните места със 100 млрд. евро

Европейският съюз ще осигури финансова подкрепа на държавите членки, за да помогне за съхраняването на работните места, застрашени от коронавируса. Много предприятия изпитват икономически трудности в резултат на кризата и са принудени да спрат временно работа или да намалят значително работното време на служителите си.

За да подкрепи работодателите и да защити работещите и самонаетите, Европейската комисия предложи нова инициатива - Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE). Предложението е част от усилията на ЕС за подпомагане на държавите членки в кризата и цели да допълни техните мерки за защита на заетостта.

По програмата SURE ЕС предлага да осигури финансова помощ на държавите членки под формата на заеми при благоприятни условия. Средствата в размер до 100 млрд. евро ще финансират национални схеми за запазване на заетостта за определен период от време, помощи при безработица и други мерки за защита на работните места.

Схемите за временно подпомагане на заетостта пзволяват на засегнати от кризата фирми да намалят работоното време на служителите си. В същото време служителите получават компенсации за намалените доходи от държавата.  По този начин хората запазват доходите си и могат да продължат да плащат сметките си, а фирмите съхраняват работната си сила и възможността да възстановят производството си. В по-дългосрочен план се избягват по-тежките последици за икономиката от увеличена и продължителна безработица.

 "Това е важен израз на солидарност от ЕС и полезен инструмент за облекчаване на социално-икономическия ефект от кризата с Covid-19. SURE ще помогне на компаниите, изпитващи икономически трудности, да запазят хората на техните работни места", коментира председателят на комисията по заетост в Европарламента Луция Дюриш Николсонова (ЕКР, Словакия). 

Програмата SURE е замислена като временен инструмент в рамките на настоящата криза. В същото време Европейската комисия работи по предложение за постоянна презастрахователна програма на ЕС за обезщетения при безработица, която да осигурява защита на работещите при бъдещи икономически шокове. Европейският парламент е заявявал, че подобна инициатива, която подкрепя националните мерки за запазване на заетостта, ще допринесе за стабилизирането на доходите на домакинствата и засилване на социалното измерение в Европа. В резолюция на 17 април депутатите още веднъж се обявиха за стартиране на Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във