Банкеръ Daily

Свят

ЕС ще преразгледа енергийните си проекти с оглед на новите "зелени правила"

Европейската комисия трябва да актуализира насоките си за избор на приоритетни енергийни проекти, така че следващият списък на Европейския съюз да бъде в съответствие с политиката му в областта на климата, заяви Енергийният комитет.

Преразглеждането на насоките за Трансевропейската енергийна мрежа (ТEN-E), които ще бъдат предложени от Европейската комисия по-късно тази година, трябва да бъдат в съответствие с целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г., с дългосрочния й ангажимент за декарбонизация и първия принцип на енергийна ефективност, посочват евродепутатите от Комитета за промишленост, изследвания и енергетика в резолюция, приета днес.

За да се гарантира, че проектите, избрани за следващия списък на PCI (проекти от общ интерес), са в съответствие с ангажиментите на ЕС в областта на климата, членовете на Европарламента призовават Комисията също да предложи преходни насоки преди края на 2020 г.  За да бъде предоставен статус на PCI, проектите трябва да допринесат за поддържане на енергийното снабдяване достъпно - едно от петте измерения на енергийния съюз, с което проектите трябва да бъдат приведени в съответствие.

Регламентът за Трансевропейската енергийна мрежа беше създаден през 2013 г., преди да бъде прието Парижкото споразумение и оттогава няколко разработки значително промениха пейзажа на енергийната политика, припомнят евродепутатите.

Незадължителната резолюция беше приета с 55 гласа „за“ и 15. Тя ще бъде поставена на гласуване в зала през март. Миналата седмица Европейският парламент отхвърли възражение срещу четвъртия списък на PCI след дебат с Европейската комисия .

Съгласно Регламента за TEN-E, приет през 2013 г., Комисията определя най-важните PCI в целия Aлианс, така че тези проекти да могат да се възползват от опростени разрешителни и правото да кандидатстват за финансиране от ЕС по Механизма са свързване на Европа. Повечето проекти имат за цел да гарантират безпрепятствено доставяне на електричество и газ до всички части на ЕС, чрез затваряне на трансгранични пропуски в мрежата и повишаване на местния капацитет за съхранение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във