Банкеръ Daily

Свят

ЕС ще опрости признаването на официални документи

Процедурите за приемане на определени официални документи може да бъдат опростени с предлагания от Европейския парламент нов регламент. Целта е да се облекчи свободното движение на хора в Европейския съюз. Сега за да бъдат признати документите, гражданите и фирмите трябва да доказват тяхната автентичност, да представят заверени копия и легализирани преводи.

За да се отстранят пречките, в обхвата на предлаганото законодателство влиза широк кръг официални документи. Сред тях са тези за раждане, смърт, име, брак, регистрирано партньорство, произход, осиновяване, местопребиваване, гражданство, национална принадлежност, недвижимо имущество, правен статут и представителство на дружество, права на интелектуална собственост и съдебно минало.

Ето и какво регламентират новите правила:


  • освобождаване на официални документи от нуждата да бъдат легализирани (тоест тяхната достоверност да бъде потвърдена от страната-издател);

  • приемане на незаверени копия или преводи;

  • създаването на стандартни формуляри за документи в ЕС, което елиминира нуждата от превод;

  • подобряването на административното сътрудничество между страните в ЕС. За тази цел проверката на автентичността на документите ще се прави чрез така наречената "Информационна система за вътрешния пазар".

Предложение за тези промени съществува още от 2013-а и е гласувано от ЕП на първо четене в началото на 2014 година. За да бъде приет окончателно документът и да влезе в сила, е необходимо съгласие между Европарламента и Съвета и одобрение. Такова обаче до момента няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във