Банкеръ Daily

Свят

ЕС ще може да си съперничи със САЩ, ако използва потенциала на данните

Обменът на данни между бизнеса и публичните власти би помогнал на европейските компании, независимо от размера им, да предлагат нови услуги и да превърнат ЕС в лидер в този ключов отрасъл.

Данните са в центъра на усилията на ЕС за развитие на цифровата икономика. Те са необходими за развитието на изкуствения интелект, който е приоритет за ЕС. Данните откриват пътя към нови услуги в области като здравеопазването и зелените технологии и могат да ускорят икономическия растеж и възстановяването от кризата с COVID-19.

В отговор на представената от Европейската комисия Стратегия за данните  комисия по изследвания в Европарламента призова в доклад, гласуван на 24 февруари, за законодателство, което ще даде възможност на европейските компании да се възползват от потенциала от данните в промишлеността и публичния сектор.

В същото време европейските правила трябва да поставят на първо място нуждите на хората и да са съобразени с европейските ценности за прозрачност и опазване на личния живот, заявяват депутатите.

Очаква се Европейската комисия да предложи законодателен акт за данните през втората половина на 2021 г.

Ползите от икономика, основана на данните

Приетият текст отбелязва, че кризата прави още по-наложително приемането на ефективно законодателство за данните, което би подкрепило изследванията и иновациите. Вече съществуват големи количества качествени данни, генерирани в промишлеността, търговията и публичния сектор, а в близките години се очаква количеството им да се увеличи многократно.

Обменът на данни между бизнеса и публичните власти би помогнал на европейските компании, независимо от размера им, да предлагат нови услуги и да превърнат ЕС в лидер в този ключов отрасъл.

Комисията очаква размерът на икономиката в ЕС, основана на данните, да нарасне от 301 млрд. евро през 2018 г. на 829 млрд. евро през 2025 г., а броят на работещите в тази област - от 5,7 млн. души на 10,9 млн. души за същия период.

Европа е изправена пред сериозна конкуренция в отрасъла, особено от САЩ и Китай. За да се превърне в лидер, ЕС трябва да наложи свои стандарти.

Защита на личния живот, основните свободи и прозрачността

Европейските ценности следва да бъдат в основата на правилата за данните, смятат депутатите. Свободното споделяне трябва да е възможно само за нелични или невъзвратимо анонимизирани данни, които не позволяват да се идентифицира конкретен потребител. Отделните хора трябва да имат пълен контрол върху личните си данни и да се ползват от надеждна защита. Европейският съюз вече има законодателство в тази насока.

Текстът призовава Комисията и държавите в ЕС да работят съвместно с други държави за налагане на световни стандарти в съгласие с ценностите и принципите на ЕС.

Обмен на данни и инфраструктура

Депутатите предлагат изграждането на пространства за обмен на данни по сектори, които да се съобразяват с общи насоки, правни изисквания и протоколи. Във връзка с пандемията от особено значение е обменът на данни в сферата на здравеопазването.

Успехът на стратегията за данните зависи от наличието на качествена цифрова инфраструктура. Затова е необходим напредък в ЕС относно електронната сигурност, оптическите кабели, 5G и 6G мрежите, както и относно суперкомпютрите и квантовите компютри. Технологичната пропаст между регионите в ЕС трябва да бъда намалена, особено в рамките на възстановяването от пандемията, подчертава докладът.

Екологичен отпечатък

Използването на данни има потенциал да подпомогне развитието на зелени технологии и да допринесе за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. В същото време обаче цифровият сектор е отговорен за 2% от световните емисии на парникови газове. Намаляването на емисиите в сектора и на електронните отпадъци трябва да бъде важен елемент от стратегията на ЕС, заявяват депутатите.

Законодателство на ЕС за споделяне на данните

Европейската комисия представи стратегията за данните през февруари 2020 г. Тя заедно с дискусионен документ за изкуствения интелект са първите стълбове от стратегията на ЕС в дигиталната област.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във