Банкеръ Daily

Свят

ЕС налага строги данъчни правила на корпорациите

Редица скандали тогава показаха, че големите корпорации насочват печалбите си към страни, които им предлагат преференциално данъчно третиране, дори ако имат малко реална дейност и персонал в тези страни.

Мултинационалните корпорации ще трябва да декларират публично колко данъци плащат във всяка страна от Европейския съюз, което ще увеличи надзора над данъчните им практики. Законодателството, което ще бъде гласувано от Европейския парламент на 11 ноември, ще застави компаниите с годишни приходи над 750 млн. евро и с дейност в повече от една страна да декларират печалбите си, платените корпоративни данъци и броя на служителите си във всяка страна от ЕС за предишната финансова година.

Според новите изисквания компаниите ще трябва също така да публикуват данни за печалбите, персонала и платените данъци в някои външни страни – такива, които не сътрудничат с ЕС по данъчни въпроси или които не отговарят на всички стандарти, но са поели ангажименти за извършване на реформи. Европейският съюз поддържа списъци на юрисдикциите в двете категории, които се прераглеждат редовно.

Новите правила целят да внесат повече яснота по въпроса къде мултинационалните компании плащат данъците си и да направят по-трудно за тях избягването на данъци.

Европейският парламент настоява за въвеждането на публична отчетност на компаниите по страни от средата на предишното десетилетие. Редица скандали тогава показаха, че големите корпорации насочват печалбите си към страни, които им предлагат преференциално данъчно третиране, дори ако имат малко реална дейност и персонал в тези страни. Това на практика означава, че мултинационалните компании плащат по-малки данъци за сметка на държави, които изпитват трудности да финансират инвестиции или социални плащания.

Повишената прозрачност би трябвало да доведе до повече въпроси към компаниите за политиката им относно плащането на данъци. Парламентът направи препоръки още през 2015 г. за задължаване на компаниите да публикуват печалбите и данъците си по страни. Европейската комисия представи законодателното предложение през 2016 г.

ЕП т прие позицията си през юли 2017 г., но напредъкът по досието в Съвета беше бавен и преговорите между двата съзаконодателни органа на ЕС започнаха едва през 2021 г. През юни 2021 г. бе достигнато предварително споразумение по темата.

„Този резултат е голям успех за Европейския парламент, тъй като Европейският парламент беше този, който настояваше и постави въпроса на масата“, заяви единият от докладчиците Евелин Регнер (С&Д, Австрия) в коментари за предварителното споразумение. Тя добави, че правилата са важни за хората, защото ще доведат до по-голяма данъчна справедливост.

Новите правила не задължават мултинационалните компании да разкриват печалбите и данъците си във всяка една страна по света – те ще могат да оповестяват сумарни числа за всички страни, които не са членки на ЕС и не са в списъците на ЕС за страни със слабости в данъчната област.

Въпреки това депутатите смятат, че правилата са добро начало и че те могат да бъдат затегнати, след като Комисията направи преглед на тяхното отражение четири години след прилагането им на практика.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във