Банкеръ Daily

Свят

ЕС е на прага на строги правила за рециклиране

Необходимо е въвеждането на обвързващи цели до 2030 г. за използването на материали и отпечатъка от потреблението, които обхващат целия жизнен цикъл на всяка категория продукти, които са в обращение на пазара в ЕС.

Европейският парламент прие всеобхватни политически препоръки за постигането на икономика, която да бъде неутрална по отношение на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова най-късно до 2050 г.

Необходимо е въвеждането на обвързващи цели до 2030 г. за използването на материали и отпечатъка от потреблението, които обхващат целия жизнен цикъл на всяка категория продукти, които са в обращение на пазара в ЕС, подчертават евродепутатите. Те също така призовават Европейската комисия да предложи специфични за съответните продукти и сектори обвързващи цели за рециклирано съдържание.

Парламентът настоява през 2021 г. Европейската комисия да представи ново законодателство, с което да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн, като бъдат включени продукти, които не са свързани с енергопотреблението. Трябва да бъдат определени специфични за продуктите стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси и енергия. Други ключови препоръки са подробно описани тук.

Друга препоръка е съществуващото законодателство в областта на отпадъците да се прилага по-задълбочено, като са необходими и допълнителни мерки за ключови сектори и продукти като текстил, пластмаси, опаковки и електроника, добавиха евродепутатите. Можете да гледате целия запис на дебата тук.

През март 2020 г. Европейската комисия прие „Нов план за действие относно кръговата икономика за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“. В комисията на ЕП по околна среда (ENVI) се проведе дебат по темата през октомври 2020 г., а докладът беше приет на 27 януари 2021 г.

До 80% от въздействието на продуктите върху околната среда се определя на етапа на проектиране. Очаква се глобалното потребление на материали да се удвои през следващите четиридесет години, като същевременно се очаква количеството генерирани отпадъци всяка година да нарасне със 70% до 2050 г. Половината от общите емисии на парникови газове и над 90% от загубата на биологично разнообразие и недостига на вода се дължат на добива и преработката на ресурси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във