Банкеръ Daily

Свят

ЕС дава 22,7 млрд. евро за миграция и управление на границите

Страните, приели най-много бежанци, са Турция, Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия. Само 14% от бежанците по света са настанени в развити страни.

Ограниченията за пътуване и затварянето на граници вследствие на кризата с коронавируса направиха трудно влизането в ЕС както по редовни, така и по нередовни пътища.

Въпреки това проблемите в системата на предоставяне на убежище в ЕС, които разкри миграционната криза от 2015 г., все още не са разрешени. В отговор Европейският парламент работи по предложения, които ще направят политиката на ЕС по-справедлива и по-ефективна.

Бежанци и търсещи убежище

Търсещите убежище са хора, които отправят официално искане за убежище в чужда страна, тъй като се страхуват, че животът им в родната им страна е в опасност.

Бежанците са хора, които имат обоснован страх от преследване по расов, религиозен или политически признак, заради принадлежността си към определена националност или социална група и които са приети и признати за такива от своята страна-домакин. В ЕС условията, на които трябва да отговарят гражданите на други страни, за да им бъде предоставена международна закрила, са уредени с директива.

В момента гражданите на други държави трябва да поискат защита в първата страна от ЕС, в която влизат. С подаването на искането те стават търсещи убежище. Те получават бежански статут или друга форма на международна закрила само след положително решение от властите в съответната страна.

През първите десет месеца на 2020 г. в ЕС са подадени 390 000 искания за получаване на убежище, с 33% по-малко спрямо същия период на 2019 г. Общият брой на исканията в ЕС, Норвегия и Швейцария през 2019 г. беше 714 200. Преди това имаше 634 700 искания през 2018 г., 728 470 искания през 2017 г. и почти 1,3 милиона през 2016 г.

Германия, Франция и Италия регистрираха особено големи намаления в първите седем месеца на 2020 г. В Испания и Румъния обаче имаше показване на исканията.

Броят на заявленията от граждани на Сирия, Ирак и Нигерия намаля с над 50%. Повишиха се исканията от граждани на страни в Южна Америка, включително Колумбия (ръстът е с над 100% спрямо средната стойност за предишните две години) и Перу (ръст от 76%).

Как се управляват границите

Европейската гранична и брегова охрана събира данни за регистрираните от националните власти случаи на незаконно пресичане на външните граници. За януари-ноември 2020 г. случаите бяха 114 300, което е най-ниското ниво от шест години и спад с 10% спрямо същия период на 2019 г. Броят на гражданите на Афганистан, пресекли незаконно границите, намаля с 55%, но остава значим. Други основни страни на произход са Сирия, Тунис и Алжир.

Средиземно море остава особено опасен маршрут за мигрантите – 1 754 души бяха обявени за загинали или изчезнали в неговите води през 2020 г., спрямо 2 095 души през 2019 г. Броят на нередовно пристигналите мигранти в Италия (особено на остров Лампедуза) и Малта се увеличи значително – от 11 500 през 2019 г. на над 34 100 през 2020 г. Пристигналите в Испания, особено на Канарските острови, бяха 35 800, ръст от 46% спрямо 2019 г.

Много новопристигнали идват от страни, които имат икономически проблеми, а не въоръжени конфликти. През 2020 г. намаля обемът на средствата, които работещите мигранти изпращат в родните си страни, което вероятно ще утежни ситуацията по света. Намалелите възможности за работа и здравните рискове във връзка с пандемията ще бъдат допълнителни стимули за миграция на хора към ЕС.

Какво мислят европейците

Миграцията е приоритет на ЕС от години, като са взети редица мерки за овладяване на миграционните потоци и за подобряване на системата за даване на убежище.

Изследване Евробарометър от юни 2019 г. показва, че имиграцията е сред петте най-важни фактори, повлияли на начина, по който хората са гласували на европейските избори през май 2019 г., като 34% са мислели за миграцията, когато са гласували. Друго изследване от 2020 г. показва, че 47% от европейците смятат политиката спрямо мигрантите и бежанците за главната сфера на несъгласие между ЕС и тяхното национално правителство.

Колко струва бежанската криза 

След миграционната вълна от 2015 г. Европейският съюз значително увеличи средствата, които отпуска за политиките относно мигрантите, даването на убежище и интеграцията. За 2021-2027 г. са заделени 22,7 млрд. евро за миграционна политика и управление на границите. За периода 2014-2020 г. европейските средства в тази област бяха 10 млрд. евро.

Броят на хората по света, които са избягали от преследване, конфликти и насилие, е достигнал 80 млн. души. Техният брой е приблизително равен на цялото население на Германия. Около 40% от бежанците по света са деца.

Страните, приели най-много бежанци, са Турция, Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия. Само 14% от бежанците по света са настанени в развити страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във