Банкеръ Daily

Свят

ЕП: Забраната на аборта е насилие, основано на пола

Демонстрация във Варшава срещу решението на Конституционния съд да забрани абортите, Варшава, 26.10.2020.

Европарламентът призовава онлайн и офлайн насилието, основано на пола, да се третира като "особено тежко престъпление с трансгранично измерение". В четвъртък евродепутатите приеха с 427 гласа "за", 119 "против" и 140 "въздържал се" законодателна инициатива, в която се настоява за целенасочено законодателство и политики за справяне с всички форми на насилие и дискриминация, основани на пола (срещу жени и момичета, но също и срещу ЛГБТИК+ лица), независимо дали са офлайн или онлайн.

Една трета от жените в ЕС са преживяли физическо и/или сексуално насилие. Всяка седмица около 50 жени губят живота си в резултат на домашно насилие, а 75 % от жените в професионалната сфера са били подложени на сексуален тормоз.

По време на втората си реч за състоянието на ЕС в пленарна зала в сряда председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви пред членовете на ЕП, че до края на годината Комисията ще предложи закон за борба с насилието над жените, който ще включва превенция, защита и ефективно наказателно преследване в онлайн и офлайн среда.

Насилието, основано на пола, да бъде определено като престъпление

Евродепутатите призовават Комисията да включи насилието, основано на пола, като нова област на престъпност по член 83, параграф 1 от ДФЕС, наред с други престъпления, срещу които трябва да се води обща борба, като например трафика на хора, наркотици и оръжие, компютърните престъпления и тероризма.

Това би послужило като правно основание за ориентирана към жертвите директива на ЕС, в която се използват стандартите залегнали в Истанбулската конвенция и други международни стандарти, и която следва да включва по-специално: мерки за превенция, включително чрез съобразени с аспектите на пола и междусекторни програми в областта на образованието; услуги за подкрепа, защита и обезщетение за жертвите; мерки за прекратяване на всички форми на насилие, основано на пола, включително насилието срещу ЛГБТИК+ лица, минимални стандарти за правоприлагане; разпоредби, гарантиращи, че случаите на насилие, основано на пола, се вземат предвид при определяне на родителските права и правата на посещение на деца; и сътрудничество между държавите членки и обмен на най-добри практики, информация и експертен опит.

Евродепутатите също така осъждат фемицида като най-крайната форма на насилие над жени и момичета, основано на пола, и подчертават, че отказът на извършваме на безопасни и законни аборти също е форма на насилие, основано на пола. Те изтъкват многобройните неблагоприятни лични, социални и икономически последици от насилието, основано на пола, и отново подчертават, че ситуацията се е изострила от пандемията. Те също така посочват липсата на доверие на жертвите на насилие в правоприлагащите органи и в съдебната система като значителен фактор, който допринася за недостатъчното подаване на сигнали за инциденти.

Съдокладчикът Малин Бьорк (Левица, Швеция) заяви: "Парламентът иска да види смели действия в борбата с насилието, основано на пола - не само под формата на общоевропейско законодателство, но и чрез повече инвестиции в приюти за жени, в правоприлагането и във феминисткото образование. В доклада също така се признава, че сексуалните и репродуктивните права, като например правото на аборт, са от решаващо значение и че не само жените, но и ЛГБТИ хората могат да бъдат жертви на насилие, основано на пола, тъй като този вид насилие се основава на неравенството между половете и патриархалните стереотипи."

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във