Банкеръ Daily

Свят

ЕП: Условието за върховенство на закона да се приложи незабавно

Евродепутатите обявиха в четвъртък, че политическите декларации на Европейския съвет за механизма за принципите на правовата държава са „излишни“, тъй като не са правно обвързващи. 

В резолюция, с която приключва дебатът от сряда за пакета, включваш дългосрочния бюджет и плана за възстановяване на стойност 1,8 трилиона евро, евродепутатите оспорват декларацията от срещата на върха на ЕС за суспендиране на механизма за върховенството на закона в очакване на одобрение от Съда на ЕС.

Резолюцията за многогодишната финансова рамка  за периода 2021-2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструментът на ЕС за възстановяване и Регламентът за върховенството на закона беше приета с гласуване в сряда вечер с 496 гласа „за“ , 134 гласа „против“ и 65 гласа „въздържал се“.

Парламентът приветства политическите споразумения относно дългосрочния бюджетен пакет, който включва новия механизъм за принципите на правовата държава, и припомня неговото „историческо значение“. Условността, свързана с върховенството на закона, обаче трябва да се прилага изцяло от 1 януари.

"Заключенията на Европейския съвет от 11 декември, в които се посочва, че Комисията не следва да прилага механизма за върховенството на закона, докато Съдът на Европейския съюз не вземе решение дали да отмени инструмента, са „излишни“. В споразумението между ЕП и Съвета ясно се посочва, че то ще се прилага от 1 януари", подчертават евродепутатите.

Съгласно Договорите за ЕС, Европейският съвет „не упражнява законодателни функции“. Поради това членовете на ЕП считат, че „никоя политическа декларация на Европейския съвет не може да се счита за тълкуване на законодателството“. Комисията е „напълно независима“ и заключенията на Съвета „не могат да станат задължителни за Комисията при прилагането на правните актове“, добавят евродепутатите.

Парламентът изразява дълбоко съжаление, че изискването за единодушие в Съвета неоснователно забави приемането на бюджета и решението за собствените ресурси. Предстоящата Конференция за бъдещето на Европа следва да работи за преодоляването на тези пречки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във